Po Komisji Oceny Wniosków

W ramach procedury odwoławczej 10 maja 2017 roku odbyła się Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja dokonała ponownej oceny merytorycznej Wniosków, Wnioskodawców którzy złożyli odwołanie od decyzji o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych.

Lista z ocenami KOW została zamieszczona poniżej.

Ostateczna-lista-wniosków-KOW-10.05.2017 (002)

LOWES-układ_logo