Przedłużamy nabór w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Do poniedziałku, tj do 29 kwietnia, do godziny 12.00 młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty  w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Kto może aplikować?

Konkurs kierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, tzn. działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny przychód za poprzedni rok nie przekroczył 25 tys. zł. Dotację mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków. Co ważne, grupy nieformalne i samopomocowe mogą składać oferty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Patronami.

Na co?

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie 21.05.2019 r. – 30.09.2019 r. r. Pieniądze można pozyskać m.in. na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać częściowo środki na swój rozwój – np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu, czy remont lokalu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 3 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Jak?

Warunkiem startowania w Konkursie jest opracowanie oferty dostępnej na stronie http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/, do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.  Tylko najciekawsze oferty uzyskają dofinansowanie.

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą. Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie:

http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!