Przedłużenie Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary na terenie subregionu leszczyńskiego!

W imieniu Zarządu Centrum PISOP informujemy, że w odpowiedzi na liczne zapytania i prośby projektodawców, wydłużamy termin składania ofert w Konkursie Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary terenie subregionu leszczyńskiego, do poniedziałku – tj. 11.06.2018 r., do godziny 15.00.

Życzymy owocnej pracy!