Realny wpływ na społeczność lokalną – rozmowa z Katarzyną Lusiną

K.LusinaCo jest dla Ciebie najważniejsze z działalności liderki?

Najważniejsze jest dla mnie to, że mogę mieć realny wpływ na to co dzieje się w mojej społeczności lokalnej. Obserwacja zmian, które zachodzą zarówno w ludziach, których zachęcam do działania, jak również samego otoczenia. Ważny jest dla mnie również kontakt z ludźmi, bo to właśnie dzięki niemu poznaje potrzeby mieszkańców i ich oczekiwania co pozwala na wspólną realizację projektów które mają sens.

 Jakie cele chcesz osiągnąć podejmując działalność jako liderka w swoim środowisku?

Chce aby zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w działalność na rzecz własnych społeczności. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy mieli poczucie wpływu na swoje środowisko lokalne. Mój cel to również integracja międzypokoleniowa, także w ramach poszczególnych grup wiekowych. Zależy mi na tym, aby w przyszłości mieszkańcy sami wychodzili z inicjatywą i pomysłami na działania.

Co Cię motywuje do działania?

Największym motywatorem jest chyba to co udało mi się do tej pory zrobić i otaczający mnie ludzie. Nie ma nic lepszego niż usłyszeć, że to co robię jest pozytywnie odbierane i ma sens. A jeżeli w trakcie działań pojawiają się ludzie, którzy chcą aktywnie działać i wspierać realizowane projekty – to motywacja jest jeszcze większa.

 Co uznajesz za swój największy dotychczasowy sukces (przede wszystkim w działalności społecznej)?

Za swój największy sukces uważam powołanie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Wielkopolskiej w Słocinie. Jest to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju Słocina zrzeszające przedstawicieli wszystkich organizacji działających w naszej wsi. Utworzenie Stowarzyszenie pozwoliło na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które przede wszystkim wykorzystywane są do organizacji spotkań integrujących mieszkańców.

Katarzyna Lusina z wykształcenia jest magistrem ochrony środowiska, obecnie prowadzi własną działalność  gospodarczą. Jest prezeską Stowarzyszenia Miłośników Wsi Wielkopolskiej w Słocinie, a od lutego 2015 roku sołtysem w Słocinie (gm. Grodzisk Wlkp.)

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej wciąż poszukujemy liderów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/