Realny wpływ na środowisko – rozmowa z Anną Krzyżostaniak

A.KrzyzostaniakZwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz lokalnej społeczności i zwiększenie integracji międzypokoleniowej to bardzo istotne działania. Wie o tym lokalna liderka, Anna Krzyżostaniak.

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z liderstwem lokalnym?

Moje pierwsze doświadczenia z liderstwem lokalnym rozpoczęły się w 2014 r., kiedy zaczęłam uczestniczyć w projekcie LOWES. Wcześniej podejmowałam działalność na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnictwo w projekcie  spowodowało, że zyskałam wiedzę i  umiejętności, jak pracować ze społecznościami, miałam okazję czerpać z doświadczenia innych liderów lokalnych itp. Wszystko to spowodowało, że moje działania stały się bardziej skuteczne i profesjonalne.

Co w działalności liderskiej najbardziej cenisz?

Najbardziej cenię to, że dzięki działaniom mogę mieć realny wpływ na środowisko, w którym żyję. Mogę angażować w działania osoby, grupy oraz organizacje i obserwować pozytywne zmiany, jakie zachodzą w społeczności. Dzięki wspólnej pracy wzmacniają się więzi międzypokoleniowe, międzysąsiedzkie a nawet rodzinne.

Jakie cele chcesz osiągnąć podejmując działalność w swojej społeczności?

Chcę przede wszystkim, by zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz lokalnej społeczności. Kolejnym celem jest zwiększenie integracji międzypokoleniowej, międzysąsiedzkiej. Mam również nadzieję, że dzięki realizacji działań uda się wzmocnić więzi rodzinne. Kolejnym celem, jaki sobie założyłam, jest to, by inspirować i wspierać społeczność w działaniach, a ich realizacje pozostawić samym mieszkańcom, grupom.

Jakie działania, jako lider, udało Ci się już zrealizować?

Przede wszystkim udało mi się zaktywizować, zachęcić do działań, do realizacji projektów kilka miejscowości- Ziemlin, Chumiętki, Gogolewo, Niepart itp. Ponadto jestem inicjatorem i koordynatorem Partnerstwa na rzecz wolontariatu na terenie Gminy Krobia, które wspólne podejmuje różne działania i które od 4 lat organizuje Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Kolejnym projektem, który udało się zrealizować jest zintegrowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z UTW w Krobi udało się kolejny raz zorganizować cykl wydarzeń dla seniorów- Krobskie Dni Seniora. Należy podkreślić, iż realizacja wyżej wymienionych działań byłaby niemożliwa, gdyby nie pomoc i zaangażowanie organizacji, grup nieformalnych i innych liderów lokalnych.

Czy trudno jest nakłonić innych do działania?

Żyją wśród nas osoby, które chętnie angażują się w realizację najróżniejszych działań- tzw. społecznicy;  osoby, które są tylko odbiorcami adresowanych do społeczności działań oraz osoby, które najlepiej czują się w domowych pielaszach, które nie angażują się i nie uczestniczą w działaniach. Niemniej jednak można, a wręcz należy zachęcać do działań innych. Działania w środowisku muszą być odpowiedzią na potrzeby danej społeczności. Planując działania nie należy kierować się własnymi ambicjami, lecz brać pod uwagę głos społeczności. Z doświadczenia i obserwacji wynika, iż ludzie chętniej włączają się do realizacji działań, gdy mają na nie realny wpływ (od początku biorą udział w procesie planowania, uwzględnia się ich uwagi i sugestie na każdym etapie procesu decyzyjnego itp.). Warto też by dzielić zadania pomiędzy członków społeczności, ustalać osoby odpowiedzialne za ich realizację. Ważne jest też, by sukcesów nie przypisywać sobie lecz wszystkim zaangażowanym w działanie.

Co cię motywuje?

Do działań motywuje mnie wyraźna zmiana na lepsze, która zachodzi w społeczeństwie na skutek realizowanych działań. Motywuje mnie też to, kiedy wzrasta liczba osób włączających się w realizację działań, a w rezultacie przejmuje ich realizację. Motywuje mnie też sukces przedsięwzięcia, każda zmotywowana osoba, każde zadowolenie uczestników, odbiorców działań. Ponadto motywuje mnie do działań świadomość, że każde nowe zadanie, podjęte wyzwanie wzbogaca mnie jako osobę -dzięki temu stale się rozwijam, zyskuje nowe doświadczenia, kompetencje, znajomości.  Pozytywną energię do działania czerpię z kontaktów z ludźmi, z lokalnymi liderami. Motywacją jest dla mnie też wsparcie ze strony lokalnych liderów, czerpanie wiedzy z ich doświadczeń.

Czy lider napotyka na jakieś przeszkody?

Myślę, że lider nie napotyka w swej pracy większych przeszkód. Kiedy zaś się one pojawią, potrafi sobie z nimi umiejętnie radzić, nie dopuszczając do tego by miały wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Zdarza się też, że napotkane przeszkody stanowią motywację do jeszcze większego wysiłku i lepszej realizacji zadania. Jedną z trudności, jaka może się pojawić jest zbyt małe zaangażowanie za strony innych osób. Czasem pewną przeszkodą może być niezrozumienie, krytyka ze strony otoczenia ( zwykle ze strony tych osób, które na ogół nie angażują się w żadne działania). Myślę jednak, że cechy jakie posiada każdy lider- umiejętności społeczne, komunikatywność, pomysłowość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, charyzma powodują, że bardzo szybko pokonuje on napotkane przeszkody.

Co uznajesz za swój największy dotychczasowy sukces?

Każda pomyślna realizacja projektu, działań, każde zaangażowanie kolejnej osoby, grupy, przejęcie realizacji działań przez grupy, każdy uśmiech, każda pozytywna zmiana, zadowolenie mieszkańców to wszystko sumuje się na sukces.

 Powiem nam, jak rysują się twoje plany?

W przyszłości chciałabym nadal pracować z ludźmi i dla ludzi. Chciałabym aby wspólne działania wpływały na rozwój naszej ”małej ojczyzny”.

Nie zamierzam poprzestać na dotychczas realizowanych działaniach. Chcę podejmować wciąż nowe zadania, projekty, które przyczynią się do zaktywizowania mieszkańców kolejnych miejscowości, kolejnych grup. Chciałabym też w dalszym ciągu rozwijać współpracę pomiędzy poszczególnymi organizacjami oraz grupami, zintegrować ich działania– dzięki wspólnej pracy realizowane działania byłyby z pewnością skuteczniejsze i mogłyby obejmować coraz to większy obszar.

 Jak namówiłabyś innych do zadań liderskich?

Gorąco zachęcam osoby, które mają pomysły, chęć do działań, charyzmę, umiejętność pociągnięcia za sobą innych by angażowali się działalność liderską. Mimo, iż wymaga ona poświęcenia mnóstwa czasu, energii i pracy to daje ogromną satysfakcję. Warto też podkreślić, iż lider ma realny wpływ na to, by zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

 

Anna Krzyżostaniak – z wykształcenia pedagog pracy socjalnej. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Często i chętnie współpracuję z organizacjami działającymi na terenie gminy Krobia.

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej wciąż poszukujemy liderów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/