Ruszył Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stworzyło Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, dzięki którym wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Zadaniem Funduszu będzie wspieranie ponad 2 000 podmiotów praz utworzenie 1 200 nowych miejsc pracy. Na ten cel przeznaczone zostanie prawie 1 600 000 zł.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, jest kontynuacją pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że nowa oferta jest atrakcyjniejsza, gdyż kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe i sięgają kwoty nawet 500 000 zł. Korzystać z nich mogą nawet nowo powstałe przedsiębiorstwa, które działają mniej niż rok.

Dzięki temu narzędziu co najmniej 2030 podmioty ekonomii społecznej ma szansę zaciągnąć pożyczki na finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych.