Spotkanie w Święciechowie

Podsumowanie grudniowego Jarmarku Pomysłów i wspólne zaplanowanie kolejnego wydarzenia będzie tematem spotkania animacyjnego, które odbędzie się 20 marca o gdz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie.

Prowadząca spotkanie, Beata Grzegorzewska z Centrum PISOP, zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Święciechowa (np. organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do wypracowania planu działań przy kolejnym Jarmarku Pomysłów.

Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mailowy: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.