W Kwilczu stawiają na przedsiębiorczość społeczną

Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. nie daje za wygraną. W 2015 r. otrzymało nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia. W tym roku z kolei tworzy 5 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia działa już 7 lat. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki metalu i krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy pojemników specjalistycznych i uniwersalnych. Dla tego samego klienta realizuje też zlecenia w zakresie szycia odzieży roboczej. To pozwala utrzymać się jej na rynku. Jako spółka non-profit podejmujemy także, a może przede wszystkim działania społeczne. Wspieramy kształcenie zawodowe i nabywanie kwalifikacji przez osoby wywodzące się ze środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniem czy bezdomnością  – mówi Adam Weber, przedstawiciel Spółki. Tym samym Przedsiębiorstwo pomaga osobom wykluczonym społecznie przezwyciężyć kryzysy i uczy, jak radzić sobie z różnego rodzaju problemami i trudnymi sytuacjami. Obecnie w Spółce pracuje 20 osób. Około 30 to osoby uczestniczące w przygotowaniu zawodowym lub praktykach organizowanych u partnera niemieckiego w Kästorf.

W tym roku Diakonijna Spółka Zatrudnienia zdecydowała się poszerzyć swoje działania o dodatkowe usługi: piaskowania i regeneracji pojemników plastikowych. Usługa piaskowania przeznaczona będzie na rynek lokalny dla klienta indywidualnego oraz przedsiębiorców – informuje A. Weber. Dzięki wieloletniej współpracy z Volkswagenem możemy także realizować dodatkowy kontrakt na regenerację pojemników plastikowych – dodaje A. Weber. W ramach poszerzenia działalności utworzonych zostanie 5 dodatkowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie. O nowych działaniach Spółka będzie informować na swojej stronie internetowej dsz-kwilcz.eu.

Pieniądze na rozwój działalności Spółka otrzymała z Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP. Wysokość dotacji wynosi 110 000 zł, po 22 000 zł na każde nowe miejsce pracy. Pieniądze na rozwój działalności z pewnością ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego, które podejmuje się nowej dziedziny działalności. Ponadto warto podkreślić, że przedstawiciele Spółki mogą dodatkowo korzystać ze wsparcia naszych ekspertów m.in. prawników, księgowych, specjalistów ds. marketingu, którzy pomogą jej zaistnieć na rynku – mówi Dagmara Kistela z Centrum PISOP.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pracuje już z kolejnymi grupami i niebawem powstaną kolejne przedsiębiorstwa społeczne przy wsparciu Centrum PISOP. W sumie do sierpnia 2018 r. utworzonych zostanie 146 nowych miejsc pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Można tam znaleźć pełną ofertę działań Ośrodka oraz numer telefonu i adres siedziby.