Wizyta studyjna Komitetu Ekonomii Społecznej

W dniu 16 maja członkowie Komitetu Ekonomii Społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej po subregionie leszczyńskim.  W wizycie studyjnej brali udział przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z poszczególnych subregionów Wielkopolski, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, odwiedzili również działający przy Stowarzyszeniu Warsztat Terapii Zajęciowej. Następnie uczestnicy udali się z wizytą do Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – gdzie przedstawiciele opowiedzieli o systemie funkcjonowania CIS-u oraz ich pomysłach na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Na koniec grupa udała się do siedziby Fundacji FUCCO w Lesznie, gdzie jej pracownicy w niezwykle ciekawy sposób pokazali swoją działalność – czyli druk 3D. FUCCO swoimi umiejętnościami i wiedzą dzielą się z uczniami okolicznych szkół.

Uczestnicy wizyty uważają ją za niezwykle pouczające doświadczenie i szansę do poszukiwania ciekawych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.