Wsparcie dla Wolsztyna

Ważną częścią działania Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zapewnienie pomocy działającym już fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, klubom i centrom pomocy społecznej oraz innym podmiotom ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. W  szerokiej oferty wsparcia mogą korzystać podmioty z Wolsztyna.

Już 19 lipca zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą. W godzinach od 9.00 – 15.00 odpowie on na wszystkie pytania dotyczące wspierania i rozwijania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie (ul. Rynek 1).

Kolejne szkolenia i spotkania zaplanowane są od września. O wszystkich informacjach będziemy informować na bieżąco.

Zgłoszenia prosimy kierować do Mikołaja Kostaniaka drogą mailową (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl), lub telefonicznie (65 520 78 86).

Jeżeli chcielibyście Państwo spotkać się w swoich siedzibach, również istnieje taka możliwość. Warunkiem jest ustalenie spotkania z doradcą kluczowym – Dagmarą Angier-Sroka (dagmara.angier@pisop.org.pl).

Działania realizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wolsztynie.