Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji!

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Obecnie trwa ocena merytoryczna, o wynikach której poinformujemy wkrótce!

Listy rankingowe:

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie – WW LOWES 2018

Ocena formalna – oferty do poprawy – WW LOWES 2018

Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie – WW LOWES 2018