Wyniki oceny merytorycznej Konkursu Mikrodotacji!

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Lista rankingowa została sporządzona na podstawie przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów oraz decyzji Zarządu Centrum PISOP.

Dofinansowanie otrzymały oferty, który uzyskały minimum 60% z możliwych do otrzymania punktów podczas oceny merytorycznej.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie proszeni są o sprawdzenie skrzynki pocztowej w dniu jutrzejszym, otrzymają Państwo dalsze wskazówki.

Zależy nam na jak najszybszym podpisaniu umów o dofinansowanie, dlatego prosimy o sprawny proces przesyłania nam danych i informacji.

 

Listy rankingowe:

Ocena merytoryczna – oferty ocenione pozytywnie

Ocena formalna – oferty skierowane do ponownej oceny formalnej