Myśl projektowo – zaproszenie do udziału w szkoleniu

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 31 stycznia (w godz. 8.30 do 15.30) w biurze Centrum PISOP w Lesznie.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą w  prawidłowym wypełnianiu wniosku oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać najpóźniej do 27 stycznia mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do pobrania:
zgloszenie_abc_31.01_

Serdecznie zapraszamy!