Zmiana terminu obrad Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż zaplanowana na 6 czerwca 2018 r. Komisja Oceny Wniosków odbędzie się 7 czerwca 2018 r.  Komisja Oceny Wniosków dotyczy Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.