1% raz w roku

Zbliża się czas rocznych rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie możliwość uzyskania przez organizacje pożytku publicznego 1% podatku. O tym jak sprawić, aby spośród ponad 8 tys. organizacji uprawnionych do tego rodzaju wsparcia, 1% podatku trafiał do organizacji z subregionu leszczyńskiego dyskutowaliśmy podczas spotkania pn.: „Organizacje pożytku publicznego – kampania 1%”.

Spotkanie odbyło się w Lesznie 28 stycznia 2015 r. Przybyli goście, w obecności przedstawicieli lokalnych mediów, opowiadali o działalności swoich fundacji i stowarzyszeń, przekonywali o tym, dlaczego 1% podatku powinien trafić właśnie na konto ich organizacji oraz na co przeznaczają pozyskane środki.

Z zaproszenia na spotkanie skorzystało dziesięć organizacji pożytku publicznego, przybyli z Leszna:  Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyńskiej, Fundacja Jesienny Uśmiech, Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z nami” na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Dr Clown, Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj Dalej”, Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym”; Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Krzywinia; Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Marysina oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Miejskiej Górki.

Dzięki prezentacji każdej z organizacji uczestnicy spotkania mogli przybliżyć swoją działalność innym, także zgromadzonym w sali dziennikarzom m.in. gazety „Panorama Leszczyńska” czy Radio „Elka”. Działają dla osób chorych czy niepełnosprawnych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. To tylko niektóre cele działalności, wachlarz ich jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych. Na pytania dlaczego zdecydowali się uzyskać status organizacji pożytku publicznego odpowiadają, że status OPP i jawność przed opinią publiczną sprzyja dobremu wizerunkowi, a dodatkowe środki pozyskanie z 1% podatku należnego od osób fizycznych pozwalają na pokrycie bieżących wydatków.

Rozmawiano również o tym, jak informować społeczność o możliwości przekazywania 1% swojego podatku. Niektóre z organizacji nieodpłatnie wypełniają zeznania podatkowe np. osób starszych informując o takiej możliwości. Organizacje prezentowały swoje materiały promocyjne – ulotki, kalendarzyki czy plakaty. „Rozdajemy i informujemy, niech dowie się o nas jak najwięcej osób, efekty widzimy z datków przekazywanych w ramach 1%” – mówi Anna Hejducka ze Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Swoje 5 minut otrzymali również dziennikarze, Radio Elka na swojej stronie internetowej zachęca do wpisywania danych swojej organizacji w specjalnie stworzonej zakładce „1%”. Nagrywano relację, przeprowadzano wywiady czy zadawano pytania dotyczące działalności.

Na zakończenie uczestników spotkania zachęcono do udziału w Konkursie „Działania Godne Uwagi”. Przedstawiciele organizacji powiadając o swojej działalności niejednokrotnie z dumą wymieniali inicjatywy jakie podjęli, zatem nie pozostaje nic innego jak wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie! Już niebawem zostanie ogłoszony również Konkurs na Mikrodotacje Wielkopolska Wiara, w którym młode organizacje bądź grupy nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania nawet w wysokości 5 000 zł. Oba Konkursy wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród organizacji jak i dziennikarzy.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy, doceniamy zaangażowanie i poświęcony czas. Do zobaczenia za rok!

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.