Archiwa autora: pisop

ABC tworzenia projektu – szkolenie w Święciechowie

Jarmark Pomysłów w Święciechowie już za nami.
Świąteczny nastrój zagościł zarówno w sercach uczestników, jak i na święciechowskim Rynku.

Zapraszamy wszystkie organizacje biorące udział w Jarmarku na spotkanie podsumowujące wydarzenie. Co się udało, a nad czym należy jeszcze popracować?
O tym podyskutujemy 18 grudnia br. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie (Rynek 14 a)

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się tuż po spotkaniu podsumowującym.
Szkolenie powinno przede wszystkim zainteresować organizacje, które planują starać się o dofinansowanie swoich działań, nie tylko ze środków gminnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu i szkoleniu przyjmuje Magdalena Wróblewska pod nr telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Spotkanie dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa.

Szkolenie współfinansowane ze środków  Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Aktywnie w Rawiczu – warsztat doradczy i Kawiarenka NGO

Dobiega końca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum PISOP na terenie Gminy Rawicz. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku spotkaniach dla organizacji pozarządowych.

19 grudnia br. w godz. 11.00 – 15.00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego w Rawiczu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21) odbędzie się ostatni w tym roku warsztat w ramach Mobilnego Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych.

Warsztat będzie miał charakter indywidualny.
Doradca Centrum PISOP odpowie na wszelkie pytania dotyczące:

 • konsultacji oferty składanej w ramach konkursu ofert w gminie,
 • sprawozdawczości ofert,
 • bieżącej działalności Państwa organizacji.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia doradcy.

Również 19 grudnia 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocowym w Rawiczu (ul. Gen. Grota – Roweckiego 9, Rawicz) odbędzie się Kawiarenka dla Organizacji Pozarządowych, która podzielona będzie na dwie części.

W pierwszej części, rozpoczynającej się o godz. 15:30 podsumujemy działania, które miały miejsce w mijającym roku. Porozmawiamy o tym, co się udało, a jakie obszary należy jeszcze wzmocnić.

Kolejna część Kawiarenki odbędzie się o godz. 18:00 i dotyczyć będzie planowania działań na przyszły rok. W ramach tej części zastanowimy się nad wizją współpracy organizacji pozarządowych z terenu gminy Rawicz oraz możliwościami promocji ich działań. Wspólnie zastanowimy się także nad kalendarzem wydarzeń na rok 2019.

Zapraszamy Państwa do udziału w obu częściach Kawiarenki, wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Gminy Rawicz.

Zgłoszenia na spotkania przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

 

Spotkania dofinansowane ze środków Gminy Rawicz.

Spotkanie FIO 2019

Wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego, zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym m.in. założeń konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r.

Spotkania odbędą się w dwóch lokalizacjach:

 • Leszno – 04.12.2018, w godz. 15.00 -19.00 (miejsce w trakcie potwierdzania)
 • Konin – 5.12.2018, w godz. 14.00 -16.40 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, Konin.

Spotkania składać się będą z dwóch części:

– I część prowadzona przez Przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności o konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r., a także Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dodatkowo w Lesznie przewidziana jest prezentacją w zakresie realizacji projektów w partnerstwie.

– II część (po przerwie) przeznaczona będzie dla Realizatorów Mikrodotacji w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, gdzie omawiane będą zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: malgorzata.gruczol@pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 do dnia 03.12.2018 r.

Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie – spotkanie informacyjne w Lesznie

Zakończyły się prace nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW). Jakich zmian w funkcjonowaniu KGW można się spodziewać? Jaki będzie ich status i skąd mogą pozyskać środki na finansowanie działań?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym nowej ustawy o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 3 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza w Lesznie (I piętro). 
UWAGA! Zmiana miejsca spotkania! 
Zapraszamy do Restauracji Antonińskiej – Sala Konferencyjna (I piętro) ul. Ostroroga 8a, Leszno

Podczas spotkania Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum opowie o:

 • warunkach funkcjonowania KGW w świetle nowej ustawy,
 • sposobach przekształcenia dotychczas istniejących KGW w stowarzyszenia,
 • możliwościach finansowania działalności KGW.

Spotkanie kierujemy do obecnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych, które  chciałyby tworzyć koła w swoich miejscowościach w całym subregionie leszczyńskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do Magdaleny Wróblewskiej pod numerem telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Spotkanie bezpłatne, współfinansowane przez Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) oraz Leszczyńskie Centrum Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (LCIWIS).

Postaw na sport! Zapraszamy do Wolsztyna!

Jak lokalne kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe o charakterze sportowym mogą skorzystać na współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Wolsztynie (Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego).

Do udziału w spotkaniu z przedstawicielami z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego szczególnie zapraszamy reprezentantów klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z subregionu leszczyńskiego o charakterze sportowym.

W programie spotkania:

1) prezentacja działań, możliwości i form współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi.

2) omówienie źródeł finansowania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać mailem na adres magdalena.wroblewska@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Magdalena Wróblewska pod wskazanym mailem i numerem tel. 65/520 78 86.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy!

Tworzenie projektu i pozyskiwanie środków na działania – szkolenie w Krobi

Jak efektywnie pozyskiwać środki na działania i w jaki sposób napisać projekt?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC tworzenia projektu i źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizacje, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje działania.

Szkolenie odbędzie 22 listopada  2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wymysłowie
w godzinach od 9:00 do 16:00.

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu,
•    źródła finansowania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na załączonym druku zgłoszenia mailem do 20 listopada br, na adres: beata.zabroni@pisop.org.pl .

Szkolenie skierowane jest wszystkich mieszkańców Gminy Krobia oraz do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z gminy Krobia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Krobi.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie

Przygotuj się do konkursu ofert realizacji zadania – zapraszamy na warsztat w Krobi

Wielkimi krokami zbliża się termin ogłoszenia konkursów ofert realizacji zadania publicznego na rok 2019, które skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krobia.

Zachęcamy do udziału w warsztacie, podczas którego doradca Centrum PISOP, Mikołaj Kostaniak, krok po kroku wyjaśni w jaki sposób poprawnie przygotować ofertę oraz jak opisać swoje działania, aby uzyskać dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2018 w godz. 10:00 – 14:00 w Sali Przemysła II, Wyspa Kasztelańska w Krobi.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub adresem e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Zapraszamy do udziału!

Warsztat dofinansowany ze środków Gminy Krobia.

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – źródła finansowania organizacji

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – warsztat doradczy „Źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy na warsztat doradczy, który odbędzie się
15 listopada 2018 br. w godz. 14:00 – 18:00 w Sali Przemysła II, Wyspa Kasztelańska w Krobi.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych liderów oraz grupy nieformalne i mieszkańców Gminy Krobia.

Podczas spotkania omówimy:

– zasady pozyskiwania środków,

– pozyskiwanie pieniędzy prywatnych i publicznych,

– mocne i słabe strony różnych metod pozyskiwania funduszy,

– współpracę ze sponsorem.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 bądź adresem e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Warsztat doradczy odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.

Społecznie i z zyskiem – Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej.
Forum odbędzie się pod hasłem „Społecznie i z zyskiem” w dniu 29 listopada br. w Lesznie

Do udziału w forum szczególnie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych z subregionu leszczyńskiego. Forum będzie doskonałą okazją do zapoznania się z teorią i praktyką społecznych zamówień publicznych.

W programie forum m.in.:
- ujęcie prawne społecznych zamówień publicznych,
- pro publico bono czyli społeczne zamówienia publiczne w praktyce – panel dyskusyjny,
- innowacje społeczne czyli kreatywna zmiana z wartościami – warsztaty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

W ramach podsumowania forum wystąpi Jacek Rozenek – aktor i mówca motywacyjny, który opowie o budowaniu postaw prospołecznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a partnerem organizacji Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod wiadomością) i odesłanie najpóźniej do 23 listopada pod adres mailowy: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Więcej informacji na temat Forum Ekonomii Społecznej udziela Beata Zabroni pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo beata.zabroni@pisop.org.pl

Formularz_zgloszeniowy_forum
program_Forum

 

Sprawozdawczość czyli jak poprawnie rozliczyć ofertę w Wolsztynie

Zbliża się czas rozliczania ofert na realizację zadań publicznych w gminie Wolsztyn.
Wspólnie z Burmistrzem Wolsztyna zapraszamy na spotkanie poświęcone sprawozdawczości.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godz. 15.30 w Biurze Promocji i Turystyki (ul. Roberta Kocha 12, Wolsztyn).

W trakcie spotkania doradczyni Centrum PISOP:

 • wyjaśni na czym polega sprawozdawczość w organizacji pozarządowej,
 • podpowie w jaki sposób poprawnie przygotować sprawozdanie i wszelkie niezbędne dokumenty,
 • indywidualnie skonsultuje w jaki sposób organizacja powinna rozliczyć się z dotacji.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora, klubów sportowych z terenu Gminy Wolsztyn.

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Szymanowska pod nr telefonu 65/ 520 78 86 lub adresem e-mail natalia.szymanowska@pisop.org.pl

Spotkanie dofinansowane ze środków Gminy Wolsztyn.