Archiwa autora: pisop

Aktywność – to się opłaca! Zapraszamy na szkolenie wyjazdowe

Działasz w małej organizacji pozarządowej? Jesteś jej podporą i główną siłą napędową? Mieszkasz na terenie gminy Krobia, Krzywiń, Rawicz lub Wolsztyn?

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu wyjazdowym pn. „Aktywność – to się opłaca!”

Zainwestuj w siebie i swoją organizację!

Szkolenie, które odbędzie się 13 i 14 listopada w Żerkowie skierowane jest do osób, które mocno angażują się w prace na rzecz swojego stowarzyszenia i najbliższej okolicy.

Podczas szkolenia skupimy się na trudnościach w pracy w małych społecznościach, porozmawiamy o sukcesach w działaniach, a także zastanowimy się w jaki sposób angażować i motywować ludzi do włączania się we wspólne inicjatywy.

Wizyta studyjna zaplanowana na drugi dzień szkolenia to w działalności  podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.
Odwiedzimy Zakład Aktywności Zawodowej w Żerkowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Stowarzyszenie „Łaciata Wieś” w Pogorzeli oraz Radę Seniorów w Pępowie. Będzie to czas inspiracji i motywacji do podejmowania nowych działań w swoim lokalnym środowisku.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w szkoleniu. Szczegółowych informacji udziela Beata Zabroni pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl

Zapraszamy!

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie

Młodzieżowe Inicjatywy Wielkopolskiej Wiary – spotkanie informacyjne

Twój pomysł ma szansę uzyskać dofinansowanie! Dowiedz się w jaki sposób!

Jeszcze do 29 października trwa nabór wniosków w ramach Konkursu Mikrodotacji Młodzieżowe Inicjatywy Wielkopolskiej Wiary.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w wieku 14 – 19 lat z leszczyńskich szkół w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra. Grupy złożone z co najmniej 3 osób (2 uczniów oraz osoby pełnoletniej) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 1000 zł na swoje działania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października br. w godz. 11:30 – 12:30 w Stacji Biznes (Pl. J.Metziga 1, Leszno).

W trakcie spotkania doradca Centrum PISOP przedstawi :

 • kto może startować w konkursie,
 • na co można przeznaczyć dofinansowanie,
 • jak prawidłowo wypełnić wniosek,
 • w jaki sposób będzie dokonywana ocena projektów.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu! Nie czekaj – działaj!

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Mobilne Doradztwo dla Organizacji Pozarządowych w Rawiczu

Wspólnie z Gminą Rawicz zapraszamy do udziału w indywidualnych warsztatach doradczych w ramach Mobilnego Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych.

Warsztat odbędzie się 17 października br. w godz. 13:00 – 17:00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (ul. Marszałka Piłsudskiego 21, Rawicz).

Podczas warsztatów Mikołaj Kostaniak, doradca Centrum PISOP, odpowie na wszelkie pytania dotyczące bieżącej działalności statutowej organizacji pozarządowej.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych, klubów sportowych z terenu Gminy Rawicz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres beata.zabroni@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Rawicz.

Aktywne i społeczne sołectwa Gminy Krobia

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy do udziału w spotkaniu kierowanym do mieszkańców sołectw

Bukownica, Domachowo, Pijanowice, Stara Krobia, Wymysłowo, Żychlewo.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00 – 15:00 w Sali Wiejskiej w Wymysłowie.

W trakcie spotkania wspólnie z doradcami Centrum PISOP:

 • zbadamy potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich,
 • wyznaczymy nowe cele rozwoju,
 • zastanowimy się w jaki sposób można zaktywizować społeczność lokalną.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców wymienionych sołectw, którzy działają w grupach nieformalnych lub stowarzyszeniach i są zainteresowani rozwojem aktywności lokalnej w swojej miejscowości.

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni (tel. 65 520 78 86; e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl)

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.

Zbiórki publiczne bez tajemnic – warsztat tematyczny w Krobi

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Krobia na warsztat tematyczny, który odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

Warsztat poświęcony będzie tematyce zbiórek publicznych.
W trakcie spotkania doradca Centrum PISOP przedstawi:

 • w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumentację i zgłosić zbiórkę
 • jak przeprowadzić zbiórkę
 • gdzie i kiedy rozliczyć zbiórkę publiczną.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowego przeprowadzania zbiórek publicznych – przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych) lub członków klubów sportowych z Gminy Krobia.

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.

Zbiórki publiczne bez tajemnic – warsztat tematyczny w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz i Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają na warsztat tematyczny, który odbędzie się 9 października br. w godz. 15:00 – 19:00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego
(ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Rawicz)

W trakcie warsztatu doradca Centrum PISOP przedstawi

 • kto może przeprowadzić zbiórkę publiczną,
 • zasady zgłaszania zbiórek publicznych i niezbędne formularze,
 • w jaki sposób prawidłowo rozliczyć zbiórkę

Spotkanie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych), a także grup inicjatywnych i osób prywatnych  z terenu gminy Rawicz .

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl

Warsztat dofinansowany ze środków Gminy Rawicz.

Aktywna i społeczna Gmina Krobia

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – warsztat doradczy „Statut – najważniejszy dokument organizacji”

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy na warsztat doradczy, który odbędzie się
8 października br. w godz. 14:00 – 18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wielkopolskich 126, Krobia).

W trakcie warsztatu doradca Centrum PISOP

 • Przeprowadzi analizę statutu pod kątem działalności organizacji,
 • Przedstawi jakie działania można podjąć a jakich nie, aby być w zgodzie z zapisami statutu,
 • Zaproponuje ewentualne zmiany statutu

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krobia.

Osoby zainteresowane analizą statutu prosimy o wcześniejsze przesłanie go na adres mailowy mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl

Zgłoszenia przyjmuje również Magdalena Wróblewska
pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Warsztat doradczy odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.

Konkursy dla wolsztyńskich organizacji

Wielkimi krokami zbliża się termin ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadania publicznego, które skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wolsztyn.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, podczas którego doradczyni Centrum PISOP Natalia Szymanowska, krok po kroku wyjaśni w jaki sposób poprawnie przygotować ofertę oraz jak opisać swoje działania, aby uzyskać dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 2 października 2018 w godz. 15:30 – 17:30 w Biurze Promocji i Turystyki w Wolsztynie (ul. Dr Roberta Kocha 12a, Wolsztyn).

Spotkanie dofinansowane ze środków Gminy Wolsztyn.

Zapraszamy do udziału!

 

Aktywne i społeczne sołectwa w Krobi

Wspólnie z Burmistrzem Krobi,serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu kierowanym do mieszkańców sołectw Chumiętki, Pudliszki, Karzec, Ziemlin, Przyborowo. Spotkanie odbędzie się 3 października 2018 (środa) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach (Chumiętki 22).

W trakcie spotkania zbadane zostaną potrzeby społeczności wiejskiej, które pomogą wyznaczyć nowe cele rozwoju i zaktywizować społeczność lokalną.

Do udziału w  spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców wymienionych sołectw, którzy zainteresowani są rozwojem aktywności lokalnej w swojej miejscowości.

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod nr telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl.

Projekt dofinansowany przez Gminę Krobia.

Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie projektu

31 sierpnia kończy się druga edycja projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zachęcamy do wysłuchania audycji podsumowującej projekt.

 

Do zobaczenia w kolejnej edycji naszego projektu!