Archiwa autora: pisop

Spotkania informacyjne

Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego już ruszył!

Aby poznać Regulamin Konkursu i wszystkie wytyczne, zapraszamy do uczestnictwa
w spotkaniach informacyjnych organizowanych na terenie subregionu leszczyńskiego!

Najbliższe spotkania i konsultacje zorganizowane zostaną w:

28.03.2018 – Pępowo, Urząd Gminy, ul. St. Nadstawek 6, godz. 9.00-13.00. Prowadzący: Mikołaj Kostaniak.

28.03.2018 – Pogorzela, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Pogorzeli, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, godz. 14.00-15.30.
Prowadzący: Mikołaj Kostaniak.

28.03.2018 – Stare Oborzyska, Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 1, godz. 17.00–18.30. Prowadzący: Mikołaj Kostaniak.

28.03.2018 – Nowy Tomyśl,  Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, godz.12.30. Prowadzący: Piotr Kotlarek.

28.03.2018 – Opalenica, Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, godz. 12.00
Prowadząca: Monika Wieczorek.

29.03.2018 – Krzywiń, Salka Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, godz. 10.00. Prowadzący: Piotr Kotlarek.

03.04.2018 – Rawicz, Urząd Miejski w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, pokój nr 101, godz. 12.30. Prowadząca: Natalia Szymanowska.

04.04.2018 – Wolsztyn – Urząd Miejski w Wolsztynie, ul.Rynek 1, sala sesyjna, godz. 15.00. Prowadząca: Natalia Szymanowska.

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Centrum PISOP zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne we współpracy z Patronami,

z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść max. do 5 000,00 zł. Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.

Nabór wniosków potrwa od 16 marca 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00.

Maksymalny okres realizacji projektów to 20 kwietnia 2018 roku – 20 lipca 2018 roku.

Dokumentację konkursową oraz więcej informacji znajdą Państwo w Ogłoszeniu Konkursu.

Konkurs Mikrodotacji organizowany jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po Komisji Oceny Wniosków

7 marca br. odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na marcowy KOW wpłynęły 4 wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Ogólna-lista-wniosków
Zbiorcza-lista-wniosków

Po Forum Ekonomii Społecznej

1 marca br. w pięknych wnętrzach Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie odbyło się Forum Ekonomii Społecznej. Jego tematyka dotyczyła „Źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej” i zainteresowała wiele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i grup nieformalnych z subregionu leszczyńskiego.

Zaproszenie prelegenci przedstawili zarówno ogólnopolskie programy grantowe, jak i te skierowane do mieszkańców Wielkopolski.

Artur Łukasiak – prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii – niezwykle ciekawie i barwnie  opowiedział o programie Działaj Lokalnie, który skierowany jest do lokalnych społeczności na terenach wiejskich i małych miast. Zainspirowała także uczestników spotkania do korzystania z nowoczesnych narzędzi fudraisingu.

Z kolei Artur Łęga – koordynator regionalny -  w ciekawy sposób przedstawił najważniejsze założenia i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Równać Szanse”, który daje szanse na wyrównanie szans młodych ludzi w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Zwrócił także uwagę, jak powinniśmy rozwijać kompetencje społeczne młodych ludzi.

Wiele wątpliwości dotyczących Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rozwiały przedstawicielki Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Dominika Staniak i Bernadeta Witkowska. W rzeczowy sposób opowiedziały o zmianach jakie zostały wprowadzone w obecnej edycji FIO. Uczestnicy Forum jako jedni z pierwszych w kraju dowiedzieli się także, iż nowa edycja konkursu została ogłoszona właśnie 1 marca.

O konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski szczegółowo z kolei opowiedziała Małgorzata Bartkowiak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Nie mogło także zabraknąć ulubionego konkursu organizacji z subregionu leszczyńskiego – „Wielkopolska Wiara”. O jeszcze szczegółach opowiedziała doradczyni Centrum PISOP – Natalia Szymanowska.

Na zakończenie najnowsze narzędzie wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania darowizn przedstawiła Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Narzędzie to działa na platformie ngo.pl.

Całość Forum prowadzona przez Joannę Jękot-Łaźniak, doradczynię Centrum PISOP, została pozytywnie przyjęta przez uczestników.  Także poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Rydzynianka” cieszył się ogromnym powodzeniem.

Zachęcamy także do śledzenia harmonogramu konkursów dla organizacji (kliknij tutaj).

Wydarzenie było częścią projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że zaplanowana na dwa dni (7-8.03.2018 r.) Komisja Oceny Wniosków z uwagi na ilość złożonych Wniosków o dotację obradować będzie w jednym dniu, tj. 7.03.2018 r.

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zaplanuj swoje działania na 2018 r.

Grudzień to dobry czas na zaplanowanie działań na kolejny rok. Jak to zrobić skutecznie? Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Dobry plan to połowa sukcesu”, które odbędzie się 28 grudnia  2017 roku w Czempiniu.

Szkolenie organizowane jest w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu  w godzinach od 16:30 – 20:00.

Podczas szkolenia prowadząca, Ewa Gałka Prezeska Zarządu Stowarzyszenia  Centrum PISOP, opowie o tym jak:

  • Sprawnie przekładać misje i cele organizacji na pracę grupy
  • Wypracowywać efektywny harmonogram działań
  • Rozdzielać zadania dla lidera i członków organizacji.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do p. Marty Musielak na adres: sekretariat.ug@czempin.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skonsultuj swoją ofertę!

Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w Rawiczu można składać do 22 grudnia. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji przygotowywanych projektów, które odbędą się w środę 20 grudnia w siedzibie MGOPS w Rawiczu.

Konsultacje przygotowywanych projektów prowadzone będą przez Elżbietę Gazda-Zielony ze Stowarzyszenia Centrum PISOP. Będzie to ostatnia okazja do zweryfikowania swoich ofert przed konkursem.

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach prosimy przesyłać mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak pod wskazanym mailem oraz numerem telefonu 65 520 78 86.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Rawiczu.

Najciekawsze Działania Godne Uwagi wybrane!

13 grudnia br w Hotelu Bazar Poznański w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala konkursu Działania Godne Uwagi.

Goście Gali oprócz wysłuchania wspaniałego koncertu Fundacji Pro Musica z Leszna, mogli także dowiedzieć się o źródłach finansowania działań lokalnych przygotowanych przez Piotra Kotlarka z Centrum PISOP. Z ciekawymi informacjami na temat nowych narzędzi wsparcia w pozyskiwaniu darowizn wystąpiła Renata Niecikowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Najbardziej emocjonująca część Gali przypadła na koniec. Justyna Schaefer-Kurkowiak oraz Maciej Nowicki z Centrum PISOP ogłosili Laureatów Konkursu Działania Godne Uwagi.
Z nadesłanych 93 zgłoszeń w 5 kategoriach i z 5 subregionów wybrano zwycięzców. Oto oni:

Kategorie:

Społeczeństwo
Aktywni Razem Golęczewo – Po nitce do Wełny

Kultura
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży – Pokolenia z kulturą

Sport
Fundacja Wózkowicze – Dużo aktywnej przyjemności

Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” – „Tacy Sami” – spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami

Zdrowie i ekologia
Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie – Ogródek Permakultury dla przedszkola w Zagórowie

Subregiony:

Kaliski
Akademia Świadomego Odżywiania – Akademia Świadomego Odżywiania PICHCONKO.PL

Mieszkańcy ulicy Mickiewicza w Żerkowie – Święto ulicy Mickiewicza

Koniński
Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie – Ogródek

Permakultury dla przedszkola w Zagórowie

Leszczyński
Stowarzyszenie Wygraj Siebie – Przetańczyć raka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej – Regionalna Izba Kultury i Tradycji Wiejskiej

Pilski
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży – Pokolenia z kulturą

Poznański
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” – „Tacy Sami” – spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami

Przyznano także trzy nagrody dla zwycięzców głosowania internautów dla:
Stowarzyszenie Krobia.org – Historia lokalna – pamięci tożsamość – 985 głosów
Grupa Nieformalna Jesteś pierwszy działaj – Jesteś pierwszy działaj – 884 głosy
Grupa Nieformalna „Swojskie Babki” – Dożyneczki – 784 głosy

Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Gala podsumowująca konkurs była doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania najlepszych działań z Wielkopolski, ale także do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących codzienności w organizacjach pozarządowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów oraz świetnych pomysłów.

Partnerem Gali był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Konkurs jest częścią projektu pn.  „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Święciechowa zaprasza na Jarmark

W piątek 15 grudnia odbędzie się kolejny świąteczny Jarmark Pomysłów. Tym razem zapraszamy do Święciechowy.

jarmarki_lokalne (12)

Czempiń zaprasza na Jarmark Pomysłów

10 grudnia zapraszamy do udziału w Jarmarku Pomysłów w Czempiniu. Atrakcji nie zabraknie!

jarmarki_lokalne (11)