Archiwa autora: pisop

Poznajmy się!

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiania wspieranych przez nas przedsiębiorstw społecznych. Poznajcie Spółdzielnię Socjalną Pod Skrzydłami.

Spółdzielnia oferuje wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę nad dzieckiem zapewniając posiłki, zabawę, pomoc przy odrabianiu lekcji. W swojej ofercie posiada również kompleksową opiekę nad seniorami i pomoc przy codziennych obowiązkach, sprawach urzędowych, zakupach jak i wszelakich zadaniach związanych z utrzymaniem higieny.

Zachęcamy także do wysłuchania materiału o Spółdzielni emitowanego na antenie Radia Poznań.

Zarządzaj swoim czasem! Zaproszenie do udziału w szkoleniu.

Brak czasu to problem niejednego społecznika. Jak skutecznie zarządzać swoim czasem? Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 3 sierpnia w godz. 9.00 – 16.00 w Stacji Biznes w Lesznie (Pl. Metziga 1).

Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia pozwalające lepiej zarządzać swoim czasem, w tym m.in.:

- Zasada Pareto w ustalaniu priorytetów
- Getting Things Done – całościowy system zarządzania sobą w czasie
- Efektywny podział zadań w zespole
- Procedura 4 kroków do eliminowania utrudnień w zarządzaniu czasem.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać mailem na adres: beata.zabroni@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Beata Zabroni pod wskazanym mailem oraz numerem tel. 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_3.08.2018
Program_zarzadzanie czasem_3.08.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania informacyjne Wielkopolskiej Wiary

Ruszył Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018! Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych podczas których omówimy Regulamin Konkursu i wszystkie wytyczne niezbędne do przygotowania oferty.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich miejsc, gdzie organizowane będą spotkania:

Data Godziny Miejsce Miejscowość Zgłoszenia
17.07.2018 12:30-14.30 Urząd Miasta w Rawicz, sala sesyjna, ul. Józefa Piłsudskiego 21 Rawicz mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl
17.07.2018 15.00-16.00 Stacja Biznes, ul. Pl. Metizga 1, Leszno Leszno mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl
17.07.2018 9.00-11.00 Centrum PISOP, ul. Chwaliszewo 75, Poznań Poznań anna.wawrzyniak@pisop.org.pl
18.07.2018 10.00-12.00 Zespół Szkół w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1, Stare Oborzyska Stare Oborzyska mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl
18.07.2018 12.30-14.30 Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wlkp., ul. Kolejowa 12 Grodzisk Wielkopolski mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl
18.07.2018 15.00-17.00 Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn, sala. 48, ul. Rynek 1, Wolsztyn Wolsztyn mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl
24.07.2018 13:00–15:00 Ratusz Miejski, Sala Posiedzeń, Plac Wolności 1, Stawiszyn Stawiszyn anna.wawrzyniak@pisop.org.pl

Wielkopolska Wiara znowu w akcji!

Od dzisiaj organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty
w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018!

Kto?

Konkurs kierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, tzn. działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny przychód za poprzedni rok nie przekroczył 25 tys. zł. Dotację mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków. Co ważne, grupy nieformalne i samopomocowe mogą składać oferty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Patronami.

Na co?

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie od 1 września do 10 grudnia  2018 r. Pieniądze można pozyskać m.in. na działania edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli inne mieszczące się w obszarze pożytku publicznego. Dodatkowo młode organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać częściowo środki na swój rozwój – np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu, czy remont lokalu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne
i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Jak?

Warunkiem startowania w Konkursie jest opracowanie oferty i złożenie jej w generatorze dostępnym na stronie http://pisop.org.pl/generator/. Tylko najciekawsze oferty uzyskają dofinansowanie. Wyboru dokona Komisja Oceny Projektów.

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą. Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie http://pisop.org.pl/ogloszenie-konkursu-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2018/

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach informacyjnych dot. Konkursu! Po więcej informacji kliknij tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Akademia Liderów

Lato to dobry czas na wypoczynek, ale też na inwestycję w siebie. Wykorzystaj szansę i zgłoś się do Letniej Akademii Liderów!

Jeszcze w sierpniu planowane są dwie edycje Akademii:

1. Młodzieżowa Letnia Akademia Liderów kierowana do liderów w wieku 14-24 lata, którzy działają lub chcą działać społecznie w obszarach tj. kultura, sport, ochrona środowiska, opieka nad zwierzętami, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność rzecz seniorów itd.

W ramach Młodzieżowej Letniej Akademii Liderów przewidziane są dwa zjazdy: 1-3 oraz 13-14 sierpnia organizowane w Żerkowie (koło Jarocina), w ramach których odbędą się szkolenia z zakresu:
- tworzenia projektów i pozyskiwania pieniędzy na ich realizację
- angażowania ludzi do aktywności
- promocji działań społecznych
- współpracy z biznesem na bazie społecznej odpowiedzialności.

2. Letnia Akademia Liderów kierowany do liderów fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej, którzy chcą usprawnić działalność swojej organizacji.

W ramach Akademii przewidziane są dwa zjazdy: 6-8 oraz 13-14 sierpnia organizowane w Żerkowie (koło Jarocina), w ramach których odbędą się szkolenia z zakresu:
- zarządzania zespołem
- mobilizowania ludzi do aktywności
- pozyskiwania środków na działania społeczne
- promocji działań społecznych
- współpracy z biznesem na bazie społecznej odpowiedzialności.

Szkolenia poprowadzą specjaliści z długoletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych. Dodatkowo uczestnicy Akademii będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia doradców.

Dla uczestników Akademii zapewnione są:
- dojazd z Poznania, Leszna i Jarocina
- nocleg i wyżywienie
- materiały szkoleniowe

W przypadku większej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają osoby działające społecznie na terenie subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia (za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych znajdujących się do pobrania pod wiadomością) można przesyłać mailem na adres: beata.zabroni@pisop.org.pl.  

Więcej informacji udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/ 520 78 86).

Akademia odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz_zgloszeniowy_Letnia_Akademia_Liderów_2018 Formularz_zgloszeniowy_Młodzieżowa_Letnia_Akademia_Liderów_2018 (1)

Asy Społecznego Biznesu już wybrane

W ostatnią środę 13 czerwca odbyła się uroczysta Gala Plebiscytu „As Odpowiedzialnego Biznesu 2018”. Podczas Gali wyróżnione zostały wielkopolskie firmy, które podejmują działania społecznie odpowiedzialne.

Celem Plebiscytu Asa Biznesu jest promowanie działań społecznie odpowiedzialnych z całej Wielkopolski. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, nie miała więc łatwego zadania.

Kapituła wybierała najlepsze inicjatywy w czterech kategoriach: ochrona środowiska naturalnego, stosunki pracy, uczciwe praktyki rynkowe i zaangażowanie społeczne.

I tak, w kategorii ochrona środowiska wygrały ex aequo Ciesiółka Auto Group sp.j. (działanie pn. Bądź eko! Bądź fit! Rower na czas wizyty w salonie) oraz Veolia Energia Polska (działanie pn. Bioróżnorodność z Grupą Veolia – młodzi obserwatorzy przyrody).

W kategorii stosunki pracy najlepszą okazała się być firma Solaris Bus & Coach S.A., która zgłosiła inicjatywę pn. Żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” skierowaną do pracowników swojej firmy.

Ważną kategorię, jaką były uczciwe praktyki rynkowe, wygrała firma Vilmorin Garden Sp. z o.o. , której działanie Razem z Vilmorin Garden wspieram Fundację AKogo? I klinikę Budzik spotkało się z największą przychylnością Kapituły Konkursu.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria zaangażowanie społeczne, gdzie zgłoszono aż 22 inicjatywy. Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić w tej kategorii dwie firmy: Bridgestone Poznań (działanie pn. Think Before You Drive) oraz Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Dudy z Grąbkowa (inicjatywa pn. Program stypendialny).

Kapituła Konkursu przyznała także nagrodę specjalną dla firmy Cognifide Polska Sp. z o.o. za różnorodność i kompleksową działań na wielu płaszczyznach.

Swoją nagrodę przyznali też internauci, którzy w głosowaniu na portalu społecznościowym Facebook przyznawali swoje głosy. Tu zdecydowanie wygrała firma ABC Czepczyński Sp. z o.o. sp.k., która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami HOMINI zrealizowała działanie pn. Tacy Sami.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki, a ich działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu będą promowane w wielkopolskich mediach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu bardzo się rozwija. Coraz więcej firm wie, że tego typu działania pozwalają im umacniać swój wizerunek, tworzyć trwałe relacje z pracownikami, czy otoczeniem firmy. Takie inicjatywy, jak Plebiscyt są więc bardzo potrzebne.

Relacja fotograficzna z Gali dostępna jest na stronie: https://web.facebook.com/pg/centrumpisop/photos/?tab=album&album_id=2157512390956414.

Organizatorem Gali Plebiscytu było Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Warsztaty RODO

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych weszły w życie już w maju.
Przygotowałeś swoją organizację do nowych wytycznych? Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w środę 13 czerwca br w godz. 9:30 – 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” (ul Grodzka 4, Leszno).

W trakcie warsztatów adwokat Maciej Wypych z Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf z Poznania przedstawi najważniejsze zmiany, które dotyczą organizacji oraz jakie formalności należy spełniać zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje Mikołaj Kostaniak pod adresem e-mail mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub nr telefonu 65 520 78 86.

Jarmark Pomysłów – będzie się działo!

Już 15 czerwca zapraszamy na Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. W godzinach od 15.00 do 19.00 na zwiedzających leszczyński Rynek będzie czekało szereg atrakcji.

Jarmark Pomysłów jest największym wydarzeniem w subregionie leszczyńskim, podczas którego swoją działalność prezentują podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Jarmark jest więc doskonałą okazją, żeby poznać organizacje, które łączą działania społeczne z działalnością gospodarczą.

Poza stoiskami wystawienniczymi organizacji, będzie można nabyć lokalne produkty i rękodzieło. Organizacje przygotowały też szereg warsztatów i pokazów, w tym m.in.:

- warsztaty rękodzielnicze
- warsztaty zielarskie
- warsztaty taneczne
- warsztaty dla seniorów
- pokazy m.in.: walk bokserskich, dronów, motocykli żużlowych
- zajęcia dla dzieci m.in.: warsztaty twórcze, eksperymenty i doświadczenia chemiczne
- strefę obywatelską.

Jarmark Pomysłów odbędzie się  już po raz piąty. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Przybywajcie całymi rodzinami!

Zapraszamy do Wolsztyna!

Jak zachęcić mieszkańców do działań społecznych? Co to jest wolontariat i jak jest uregulowany prawnie? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania, które odbędzie się 17 maja br. o godz. 16:00 w Biurze Promocji i Turystyki w Wolsztynie (ul. Roberta Kocha 12).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wolsztyn, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmuje Mateusz Gzyl pod nr tel. 65 520 78 86 lub e-mail mateusz.gzyl@pisop.org.pl.

Spotkanie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!

Solidarność na co dzień! Wielkopolskie Forum Liderów Lokalnych

Jak zwiększyć motywację do działania w społeczności lokalnej? Co zrobić, aby zaplanowane inicjatywy kończyły się sukcesem? Gdzie szukać inspiracji? Na te i inne pytania wspólnie znajdziemy odpowiedzi podczas I Wielkopolskiego Forum Liderów Lokalnych, które odbędzie się 23 maja 2018 r. w godz. 14.00 – 18.00 w Poznaniu.

Celem Forum jest nie tylko zwiększenie motywacji i wiedzy liderów na temat działań w społeczności lokalnej, ale także stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami z różnych zakątków Wielkopolski.

W trakcie Forum będzie można wysłuchać prelekcji Jacka Rozenka, który w ciekawy sposób opowie o znalezieniu w sobie motywacji do działania. Kolejnym punktem będzie czas na wymianę doświadczeń wśród uczestników o:

- sposobach pracy ze społecznością lokalną (prowadząca: Magdalena Popłońska – Kowalska – ambasadorka Stowarzyszenia CAL)
- mobilizacji ludzi do aktywności (prowadzący: Joanna Francuz – Jankowska i Anna Żygulska -Urząd Miasta Poznania oraz Tomasz Szwałek – Schron Kultury Europa)
- sposobach  opowiadania o działaniach społecznych (prowadząca: Wanda Wasilewska – Radio Poznań)
- partnerstwie i sposobach ich tworzenia (prowadząca: Beata GrzegorzewskaStowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie).

Program Forum z pewnością zainteresuje wszystkich działających w społecznościach lokalnych, poszukujących nowych inspiracji.

Zgłoszenia na załączonym druku formularza prosimy przesyłać na adres e-mail konferencja@pisop.org.pl.

Organizatorami Forum są: Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie CAL, Miasto Poznań, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
program_Forum
Zgłoszenie_Forum_23.05.2018