ABC tworzenia projektu – szkolenie w Rawiczu

Centrum PISOP zaprasza na kolejne szkolenie z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka budząca zainteresowanie szczególnie wśród organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą ubiegać się o pozyskanie środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mile widziani są jednak przedstawiciele wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Szkolenie odbędzie 12 sierpnia 2014 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu mieszczącego się przy ulicy Gen. Grota – Roweckiego 4a w godzinach 9:00 – 16:00.

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:

  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
  • charakterystyka grupy docelowej,
  • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
  • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
  • zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem, na adres: mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem, pod nr 65 520 78 86.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych oraz osób fizycznych z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki, wolsztyński).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy