ABC tworzenia projektu – warsztaty doradcze

Jak poprawnie opracować projekt i tym samym zwiększyć swoją szansę na otrzymanie dofinansowania? Zapraszamy do udziału w warsztatach doradczych „ABC tworzenia projektu” organizowanych w marcu w Lesznie.

Warsztaty odbędą się:
24 marca 2015 r. w godz. 10:00-13:00,
– 25 marca 2015 r. w godz. 10:00-13:00.

Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą również w  prawidłowym wypełnianiu wniosku projektowego oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Po zakończeniu warsztatu doradczynie Centrum PISOP odpowiedzą również na indywidualne pytania dot. pomysłów na projekty.

Warsztat kierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie pod adresem mailowym alicja.marcinek@pisop.org.pl lub numerem telefonu 65 520 78 86 podając imię i nazwisko zgłoszonej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji, numer kontaktowy oraz preferowaną datę warsztatu. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dobrze przygotowany projekt zwiększa szansę na otrzymanie dotacji!