Akademia Społecznych Menadżerów – kolejna edycja

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w Akademii Społecznych Menadżerów. Akademia to bezpłatny cykl szkoleniowo-doradczy kierowany do liderów fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej, którzy chcą usprawnić zarządzanie swoją organizacją.

Na Akademię Społecznych Menedżerów składa się cykl czterech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce tj.:

I zjazd: 3-7 lipca, Zarządzanie organizacją

Podczas tego zjazdu uczestnicy dowiedzą się czym jest planowanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Nauczą się budować strukturę organizacyjną, uspójniać działania i usprawniać procesy wewnętrzne, a także współpracować z partnerami.

II zjazd: 18-20 września, Planowanie finansów

Uczestnicy nauczą się planować budżet, utrzymywać płynność finansową swojej organizacji. Dowiedzą się, jak ważne jest różnicowanie źródeł finansowania, a także – jak analizować płynność finansową organizacji, dbać o stabilność finansową oraz o jakich aspektach formalnych należy pamiętać, aby zarządzać finansami zgodnie z prawem.

III zjazd: 16-18 października, Budowanie skutecznego zespołu

Porozmawiamy o metodach rekrutacji pracowników i wolontariuszy, integracji, motywowaniu i rozwoju kompetencji zespołu, współpracy i rozwiązywaniu konfliktów.

IV zjazd: 13-15 listopada, Komunikowanie

Po tym zjeździe uczestnicy będą wiedzieć, jak stworzyć identyfikację wizualną organizacji oraz jak komunikować się wewnątrz niej i na zewnątrz. Zyskają wiedzę, jak kontaktować się z mediami i jak zachęcić je do informowania o działaniach organizacji.

Zjazdy w ramach Akademii trwają od czwartku do soboty. Uczestnikom Akademii oferujemy: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia poprowadzą specjaliści, działacze organizacji pozarządowych.

Akademia kierowana jest w szczególności do osób zarządzających (prezesów, członków zarządów) stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami i klubami integracji społecznej, towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (czyli podmiotami ekonomii społecznej) z subregionu poznańskiego (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego).

Absolwenci Akademii zyskają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi organizacjami i rozwijać ich potencjał.  Na zakończenie, po zdaniu egzaminu, otrzymają z kolei certyfikat Społecznego Menedżera.

Chętnych do udziału w Akademii prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz testu pomocy de minimis i przesłanie na adres szkolenia@pisop.org.pl, lub faksem pod nr 61/851 91 34. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca br. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Więcej informacji udziela Maria Tuchowska pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem szkolenia@pisop.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Test pomocy de minimis

loga UE-poziom_kolor