Akcja Wolontariat!

Jak rozwijać wolontariat w organizacji, czy instytucji? Zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej organizowanym 30 września w Lesznie.

Forum kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy) z powiatów: wolsztyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego.

Uczestnicy Forum dowiedzą się jak pozyskiwać, współpracować i utrzymać wolontariuszy w organizacji oraz instytucji publicznej oraz jak w zakresie wolontariatu współpracować z przedsiębiorcami. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się: Justyna Kalina Ochędzan z Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu, Darek Pietrowski z Centrum Wolontariatu w Warszawie, Mirosława Lubińska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Agnieszka Mosiniak – Chołdrych z Kompanii Piwowarskiej (program Konferencji do pobrania pod wiadomością).

Zgłoszenia do udziału w Forum (na specjalnym formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać najpóźniej do 25 września br. mailem na adres  mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem Grzeszczuk mailem na adres  mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Do pobrania: