Aktywna i społeczna Gmina Krobia – źródła finansowania organizacji

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – warsztat doradczy „Źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy na warsztat doradczy, który odbędzie się
15 listopada 2018 br. w godz. 14:00 – 18:00 w Sali Przemysła II, Wyspa Kasztelańska w Krobi.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych liderów oraz grupy nieformalne i mieszkańców Gminy Krobia.

Podczas spotkania omówimy:

– zasady pozyskiwania środków,

– pozyskiwanie pieniędzy prywatnych i publicznych,

– mocne i słabe strony różnych metod pozyskiwania funduszy,

– współpracę ze sponsorem.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 bądź adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Warsztat doradczy odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.