Bezpłatne szkolenie z aspektów prawnych

Aspekty prawne funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej – zaproszenie na szkolenie

Dużym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych nadal pozostaje prawidłowe rozumienie i realizowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązkowych dokumentów. Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, serdecznie zapraszamy na organizowane przez Centrum PISOP szkolenie pn. „ Jak działać zgodnie z prawem? Aspekty prawne w podmiotach Ekonomii Społecznej”.

Szkolenie odbędzie się 19 marca br. w Poznaniu, w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska) przy ul. Bukowskiej 27/29, w godz. 9.00 – 16.00

Szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak – prawnik, przedstawiciel Sieci SPLOT.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • dokumenty, na podstawie których funkcjonują podmioty Ekonomii Społecznej
  • podstawowe obowiązki w zakresie realizacji prawa pracy
  • rodzaje umów z pracownikami, sposób ich przygotowania
  • rola i kompetencje organów wewnętrznych
  • wolontariat w podmiotach Ekonomii Społecznej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu poznańskiego (tj. na teren m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na specjalnym formularzu do 14 marca mailem na adres aleksandra.radomska@pisop.org.pl
lub faksem pod nr 61/ 851 91 34.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym aleksandra.radomska@pisop.org.pl lub pod nr tel. 61/ 851 91 34