Bezpłatne szkolenie – zarządzanie

Jak zapewnić dobre funkcjonowanie naszej organizacji? Na to pytanie, będziecie mogli Państwo poznać odpowiedź biorąc udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum PISOP w dniach 16 – 17 maja w biurze Centrum PISOP, przy ul. Pl. J. Metziga 26/6 w Lesznie, w godzinach  9.00 – 16.00.

Celem szkolenia jest usprawnienie działań organizacji pozarządowych w subregionie leszczyńskim poprzez wykorzystanie modelu zarządzania, w ramach 4 obszarów:

  • koordynowanie działań
  • zarządzanie finansami
  • budowanie kompetencji zespołu
  • komunikowanie.

W programie szkolenia udzielone zostaną zatem odpowiedzi na pytania:

  • jak usprawnić realizację działań statutowych?
  • jak zapewnić płynność finansową?
  • jak rozwijać wiedzę i doświadczenie zespołu?
  • jak informować o działaniach organizacji?
  • jakie są zadania prezesa/przewodniczącego i zarządu?

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na specjalnym formularzu do pobrania tutaj) najpóźniej do 9 maja mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 065/ 520 78 86.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna oraz powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub pod nr  tel. 065/ 520 78 86.