Dobre praktyki

Środki europejskie na pomoc społeczną

Jakie   działania   podejmują   Ośrodki   Pomocy   Społecznej   ze   środków   europejskich  ?  Jednym  z  ciekawych  przykładów  może  być  projekt pt. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Jego głównym celem było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 30 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet – klientek korzystających ze […] Czytaj więcej

W Kłodzie AKTYWIZUJĄ!

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-AKTIV” powstało Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Swoją działalność koncentruje przede wszystkim na pomocy mieszkańcom powiatu leszczyńskiego, którzy potrzebują reintegracji społecznej i zawodowej. „CIS działa jako Przedsiębiorstwo Społeczne, wszystkie zyski, wypracowane w ramach świadczonych usług przeznacza więc na bieżące funkcjonowanie oraz działania nastawione na reintegrację […] Czytaj więcej