Dobre praktyki

„RÓWNI, BO AKTYWNI!” W WIELKOPOLSKIEJ WIARZE

Wielkopolska Wiara aktywnie działa zdaje się we wszystkich obszarach życia społecznego. Wśród realizatorów III już edycji Konkursu Mikrodotacji pojawiły się inicjatywy dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Wśród oferentów w ramach Konkursu Mikrodotacji znaleźli się także Uczestnicy projektu „Równi, bo aktywni!” Liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce wynosi 4 697 048 (wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r.), z czego 428 770 […] Czytaj więcej

Grupy nieformalne aktywnie działają – czyli o inicjatywie Wielkopolskiej Wiary

Chcąc działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia i zmieniać je na przestrzeń przyjazną mieszkańcom można działać w ramach grup nieformalnych. Jeśli takie działania się sprawdzą, kolejnym krokiem może być założenie organizacji pozarządowej! Mimo iż możliwości finansowania działań grup nieformalnych jest mało, w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara jest taka szansa. Grupy nieformalne najczęściej chcą działać […] Czytaj więcej

Domy Sąsiedzkie – nowy pomysł na stare problemy

Domy Sąsiedzkie są inicjatywą szczególnie wartościową ze względu na swój innowacyjny i nietuzinkowy charakter. W Polsce wciąż jeszcze jest to mało znane rozwiązanie. Jak wygląda życie w domu sąsiedzkim i kim są jego domownicy? Dom Sąsiedzki stanowi przestrzeń do działania dla społeczności lokalnej. Jest to miejsce, w którym integrują się wszystkie grupy wiekowe – rodziny, seniorzy […] Czytaj więcej

Świetlice wiejskie – miejsce dla mieszkańców

Świetlice wiejskie istnieją niemal w każdej wsi. Od lat przez wielu zapomniane, teraz przeżywają swój renesans. Na nowo stają się miejscem, w którym mieszkańcy mogą nie tylko ciekawie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, ale przede wszystkim integrować się i działać w partnerstwie. Coraz więcej inicjatyw na rzecz odnowienia świetlic wiejskich pojawia się także w […] Czytaj więcej

Działania na rzecz seniorów – współpraca czy konkurencja?

Organizacje działające na rzecz środowisk senioralnych stanowią silną grupę leszczyńskiego sektora pozarządowego. Ich wspólnym celem jest aktywizacja osób po 60. roku życia oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. Czy działanie w tym samym zakresie i na tym samym terenie oznacza, że pojawiła się między nimi konkurencja? Zdecydowana większość organizacji senioralnych skupia się na aktywizacji osób starszych poprzez […] Czytaj więcej

Żłobek Wesołe Koziołki

To żłobek, w którym dzieci uczą się samodzielności. Same – w miarę możliwości – szykują sobie posiłki, sprzątają po sobie, dbają o siebie. Młodsze czerpią wzory od starszych, a dla starszych to lekcja opiekuńczości i odpowiedzialności. Tak działa poznański żłobek Wesołe Koziołki, pracujący w oparciu o metodę Montessori. Prowadzi go Spółdzielnia Socjalna Anima. Stworzyłyśmy zespół, […] Czytaj więcej

Spółdzielnia socjalna „Kreatywni”

 „Kreatywni” – Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” została zawiązana 24 listopada 2009 roku. Wyróżnia ją to, że jest to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce założona tylko przez osoby niepełnosprawne (współzałożycielami było 8 niepełnosprawnych osób). To zapewne zdeterminowało misję jej działania  – a jest toprzeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dodać należy, […] Czytaj więcej

Fundacja Edukacja Demokratyczna

O Fundacji… Fundacja Edukacja Demokratyczna została założona w 2013 roku w Poznaniu. Celem jej działania jest wspieranie procesu tworzenia szkół demokratycznych w Polsce. Zasługą tejże właśnie Organizacji jest wsparcie przy powstaniu i działalności pierwszych tego typu placówek w Polsce (m.in. szkoły Trampolina w Poznaniu). Obecnie zespół Fundacji wspiera założenie kolejnych tego typu szkół. Czym są szkoły […] Czytaj więcej

Przedsiębiorcze Stowarzyszenie Dziecko

Przedsiębiorcze Stowarzyszenie Dziecko Niejedna organizacja musiała zrezygnować z ubiegania się o środki zewnętrzne, ponieważ nie dysponowała odpowiednim wkładem własnym. Takich problemów nie ma Stowarzyszenie Dziecko z Gostynia. Podjęło ono współpracę z lokalnymi samorządami, firmami oraz bankiem spółdzielczym. Budując pozytywne relacje z przedstawicielami jednostek samorządowych i biznesu, a także podejmując bezpośredni kontakt z tymi instytucjami, uzyskało […] Czytaj więcej

Spółdzielnia socjalna „Szklany świat” Bombki

Pracują razem i rządzą razem – Spółdzielnia socjalna „Szklany świat” Bombki z Krośnic Spółdzielnia socjalna „Szklany świat” Bombki z Krośnic powstała w wyniku upadku spółdzielni pracy w Miliczu, która produkowała ozdoby choinkowe. Większość pracowników nie wierzyła w szansę powrotu do pracy w zawodzie, jednak siedmiu zwolnionych zdecydowało się zaryzykować. I sądząc po rezultatach ryzyko się […] Czytaj więcej