Porady ekspertów

Działalność gospodarcza – wysiłek,który się opłaci

Osoby myślące o założeniu organizacji pozarządowej, zanim to uczynią muszą zawsze zastanowić się nad wieloma aspektami. Jaką formę organizacji przybrać – stowarzyszenie czy fundację? Jakie formy działań wpisać do statutu? Jakie kompetencje powierzyć poszczególnym organom? Kluczowym pytaniem jest również skąd brać pieniądze? I w tym miejscu zawsze pojawia się kolejna wątpliwość – czy rejestrować działalność […] Czytaj więcej

Pieniądze są!

Jako liderzy działań społecznych często jak mantrę powtarzamy, że brakuje pieniędzy na realizację zadań statutowych. Tymczasem one są na wyciągnięcie ręki. Nie jest to najprostsze, za to jest możliwe. Pomocne będą w tym zaangażowanie i motywacja. Zmieniamy się my, zmieniają się nasze organizacje, zmienia się prawo i wreszcie – zmieniają się także warunki naszego funkcjonowania. […] Czytaj więcej

Klauzule społeczne

Czym są klauzule społeczne? Jednym z wielu celów, dla których została uchwalona Ustawa Prawo zamówień publicznych, jest zapewnienie przejrzystości i efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych. Stosowanie zapisów Ustawy przez zamawiających ma zapewnić także poszanowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wszystkich podmiotów. Kryteria wyboru oferentów, zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, to przede wszystkim cena i jakość. Zamawiający […] Czytaj więcej

Klub Integracji Społecznej pierwszym krokiem…

Klub Integracji Społecznej pierwszym krokiem do zmiany Problemy społeczne mogą dotknąć wszystkich bez względu na płeć, wiek, miejsca zamieszkania itp. Pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej jest jednym z kluczowych celów stojących przed jednostkami samorządowymi w każdej gminie. W zapobieganiu powstawania tych problemów oraz radzeniu sobie z ich skutkami samorząd jest wspierany […] Czytaj więcej

Centrum Integracji Społecznej. Szansą czy …?

Centrum Integracji Społecznej. Szansą czy sposobem na przetrwanie? Centra Integracji Społecznej (CIS) formalnie należą do grona Podmiotów Ekonomii Społecznej. Nie są jednak samodzielną formą prawną, co oznacza, że może je założyć wyłącznie inny zarejestrowany podmiot (Fundacja, Stowarzyszenie). Pierwsze Centra Integracji Społecznej działały jeszcze przed 2003 r. (nim powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym). Ich ówczesna działalność […] Czytaj więcej

Spółdzielnie Socjalne miejscem dla …

Spółdzielnie Socjalne miejscem dla przedsiębiorczych Idea spółdzielczości stanowi ważny element gospodarki, który tworzy stabilne miejsca pracy i przyczynia się do wzrostu PKB. Organizacje spółdzielcze na świecie zrzeszają ponad miliard osób. Przykładem podmiotu zaliczanego do tego typu organizacji jest Spółdzielnia Socjalna. Jest to specyficzna forma prawna łączącą w sobie dwa modele działania. Z jednej strony jest podmiotem gospodarczym, którego […] Czytaj więcej

Co jest kluczowe w zarządzaniu finansami …

Co jest kluczowe w zarządzaniu finansami organizacji pozarządowej? Zarządzanie finansami to zapewnienie stabilności długofalowego działania organizacji, termin ten nie powinien być utożsamiany z pojęciem księgowości. Niestety, organizacje pozarządowe często mylą oba pojęcia. Planowanie finansów, przygotowanie, najczęściej na przyszły rok, założeń dotyczących spodziewanych przychodów i wydatków organizacji Najtrudniejsza w tym kontekście wydaje się umiejętność planowania środków […] Czytaj więcej

Komunikowanie w organizacjach

Dość  często  zarzuca  się  organizacjom  pozarządowym,  że  w  niewystarczającym  stopniu  dbają  o  promowanie  swoich  działań.  Utrudnia  im  to  dotarcie do potencjalnych odbiorców i szerokie zaprezentowanie swojej oferty. Promowanie czy komunikowanie? Starając się przybliżyć  temat  promocji  organizacji  pozarządowych, łatwo napotkać  na  pewne  problemy wynikające z samych definicji pojęć odnoszących się do  promowania. Organizacje  zajmują  się  działaniami […] Czytaj więcej

Organizacja pozarządowa miejscem dla aktywnych

Organizacja pozarządowa miejscem dla aktywnych Sektor  publiczny  („budżetówka”), prywatny  oraz  pozarządowy  –  to  występujące  w  państwie  sektory.  Pierwszy  z  nich stanowią  podmioty, które  powstały w celu stanowienia prawa i realizacji zadań publicznych. W jego skład wchodzą organy administracji publicznej, np. urzędy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie – innymi słowy są to jednostki samorządu terytorialnego, ale […] Czytaj więcej

Ekonomia społeczna – przedsiębiorczość, która…

Ekonomia Społeczna jest na tyle szerokim pojęciem, iż poszukiwanie jego definicji nie jest zadaniem łatwym. Jest to tylko jeden ze sposobów na określenie działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Dokładnie to samo mielibyśmy na myśli używając słów gospodarka bądź przedsiębiorczość społeczna. W ramach sektora jakim jest Ekonomia Społeczna działają tzw. przedsiębiorstwa […] Czytaj więcej