Cykle doradztwa dla Organizacji Pozarządowych

We wrześniu Centrum PISOP ma przyjemność zaprosić Państwa na rozpoczynające się cykle spotkań doradczych dla Organizacji Pozarządowych.

Jeżeli zależy Państwu na zwiększeniu efektywności podejmowanych działań, uczestnictwo w naszych spotkaniach może być dobrym początkiem. Organizacje w teoretyczny i praktyczny sposób dowiedzą się, jak usprawniać swoje działania z zakresu księgowości i marketingu.

Podczas środowych spotkań w Centrum Bukowska (ul. Bukowska 27/29, Poznań) będzie można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie doradztwa ogólnego, księgowego oraz marketingowego podczas spotkań grupowych.

W tym miesiącu zapraszamy na:

Doradztwo marketingowe:

 • 11 września br. o godz. 10.00 dotyczące komunikowania o działalności organizacji: korzyści, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, narzędzia, planowanie oraz skuteczność komunikacji,

Doradztwo ogólne:

 • 25 września br. o godz. 16.00 na temat działalność nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych: różnice w prowadzeniu, korzyści z rejestracji działalności gospodarczej.

Kolejne spotkania z serii poświęcone będą:

Doradztwu księgowemu (pierwsze środy miesiąca):

 • 2.10.2013 – Polityka rachunkowości i prowadzenie księgowości w NGO,
 • 6.11.2013 – Przychody i koszty w NGO,
 • 4.12.2013 – Zamknięcie roku i obowiązki sprawozdawczo – podatkowe.

Doradztwo marketingowe (drugie środy miesiąca):

 • 9.10.2013 – Identyfikacja wizualna organizacji: logo/logotyp organizacji, układ oraz szata graficzna materiałów organizacji,
 • 13.11.2013 – Materiały reklamowe: ulotki, plakaty, foldery informacyjne,
 • 11.12.2013 – Kampanie w mediach: radio, telewizja, spoty radiowe i telewizyjne, artykuły.

Doradztwo ogólne (czwarte środy miesiąca):

 • 25.09.2013 – Działalność nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych: różnice w prowadzeniu, korzyści z rejestracji działalności gospodarczej,
 • 23.10.2013 – Modele zarządzania organizacją pozarządową – korzyści i wady najpopularniejszych modeli zarządzania organizacjami pozarządowymi,
 • 27.11.2013 – Sprawozdanie merytoryczne w organizacjach pozarządowych  – cele i sposób sporządzania.

Doradztwo jest skierowane do Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu poznańskiego (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego).

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w bezpłatnym spotkaniu proszone są o kontakt pod adresem mailowym marta.swinarska@pisop.org.pl, podając imię i nazwisko zgłoszonej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji oraz numer kontaktowy.

Organizacjom, które korzystają z naszego wsparcia w postaci doradztw lub szkoleń oferujemy także pakiet darmowych usług m.in.:

 • prowadzenie pełnej księgowości dla organizacji,
 • sporządzenie rocznego bilansu finansowego,
 • tworzenie regulaminów, statutów, wzorów umów,
 • projektowanie stron internetowych, logotypów, materiałów promocyjnych,
 • analizę potencjału rynkowego organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Wszystkie Podmioty Ekonomi Społecznej korzystające z naszego wsparci w postaci doradztw, szkoleń oraz usług objęte są pomocą de minimis.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.