Dotacje na założenie Spółdzielni Socjalnych!

Przedłużony nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych!!!

Rekrutacja zostaje wydłużona do 19 lipca 2013 rOsoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania poniżej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.

Zapraszamy!!!