Zagłosuj na Działania Godne Uwagi!

Od 2 marca od godz. 12.00, za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku, można oddawać głosy na inicjatywy,  zrealizowane przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej, zgłoszone do Konkursu „Działania Godne Uwagi”. Szukamy tych, co inspirują i aktywizują!

Na profilu Stowarzyszenia znajduje się 5 albumów ze zdjęciami z działań zgłoszonych do Konkursu, każdy dedykowany jednemu z subregionów (kaliskiemu, konińskiemu, leszczyńskiemu, pilskiemu, poznańskiemu). Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywać się będzie poprzez zdobywanie polubień pod danym zdjęciem w albumie z danego subregionu. Wygrają te działania, które w ramach danego albumu otrzymają najwięcej polubień. Liczymy głosy do 15 marca do godziny 23.59.

Kliknij TUTAJ i zobacz ile dobrego działo się w Wielkopolsce! Wybierz swojego faworyta, zagłosuj już dziś!

Inicjatywy zgłoszone do Konkursu są równolegle oceniane przez Kapitułę, która w każdym z subregionów nagrodzi aż cztery Działania Godne Uwagi. W skład Kapituły weszli:

Barbara Bocheńska – Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Katarzyna Dobroń – dziennikarka Polska Głos Wielkopolski, Grażyna Korzeniowska – dziennikarka Radia Merkury, Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Izabela Leśniak  – kierownik Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna, Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, Bartosz Jędrzejczak – kierownik biura pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych przy Urzędzie Miasta w Koninie, Daniel Pajączkowski z TVP Poznań oraz członkowie zespołu Centrum PISOP wyznaczone przez Zarząd.

Nagrody dla wszystkich laureatów zostaną przyznane podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się 17 marca w Poznaniu.  Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatyw dystrybuowana w 1000 egzemplarzy wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w mediach m.in. Panoramie Leszczyńskiej, Radiu Merkury, Głosie Wielkopolskim, Internecie.

Regulamin plebiscytu „Działania Godne Uwagi – Nagroda Internautów” oraz program Gali Konkursowej do pobrania poniżej.

Zatem kciuki w górę!

Konkurs organizowany w ramach projektów „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regulamin_Plebiscytu_facebook

Program Gali_17.03.2015