Działania na rzecz seniorów – współpraca czy konkurencja?

Organizacje działające na rzecz środowisk senioralnych stanowią silną grupę leszczyńskiego sektora pozarządowego. Ich wspólnym celem jest aktywizacja osób po 60. roku życia oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. Czy działanie w tym samym zakresie i na tym samym terenie oznacza, że pojawiła się między nimi konkurencja?

Zdecydowana większość organizacji senioralnych skupia się na aktywizacji osób starszych poprzez różnego rodzaju wydarzenia, imprezy i zajęcia. Organizowane są m.in. obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, koncerty integracji międzypokoleniowej, projekty obejmujące warsztaty czy wycieczki poza Leszno.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Jedną z najstarszych organizacji senioralnych jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jego leszczyński oddział istnieje już od 40 lat i zrzesza największą liczbę leszczyńskich seniorów, czyli ponad 1500 członków. Związek posiada szeroki zakres działań: prowadzi grupę gimnastyczną i pływacką, organizuje turnusy wczasowe, wycieczki oraz cykliczne imprezy. W organizowanych cykliczne imprezach i koncertach każdorazowo udział bierze nawet 700 osób.

„Z uwagi na tak wielką liczbę członków związku bardzo często są oni również członkami innych organizacji senioralnych” – mówi Prezes leszczyńskiego oddziału, Antoni Wierciński. – „Jest to przejaw dobrej współpracy i szerokiej oferty leszczyńskich organizacji senioralnych” – podkreśla.

Do współpracy na rzecz leszczyńskich seniorów włącza się także Stowarzyszenie „Echo” oferujące wsparcie dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w postaci produktów żywieniowych, artykułów pierwszej potrzeby, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Jak deklaruje Prezes Stowarzyszenia Hanna Hendrysiak – „Dzięki dobrej współpracy przepływ informacji pomiędzy organizacjami jest bardzo płynny, co umożliwia dotarcie do osób potrzebujących w znacznie szybszy sposób”.

W Lesznie aktywnie działają również Kluby Seniora, w tym Klub „Wrzosowy Zakątek” prowadzony przez Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”. Celem działania stowarzyszenia jest wsparcie osób po chorobach nowotworowych w powrocie do zdrowia, a także rozwiązywanie problemów seniorów poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia. „Pole naszego działania jest bardzo szerokie” – mówi Teresa Rękosiewicz, Prezes Stowarzyszenia. – „Jest to przede wszystkim wsparcie osób dotkniętych chorobą, kalectwem, starością, a czasem po prostu zagubieniem w codziennym życiu, prowadzącym do odrzucenia przez otoczenie i samotności”. Obecnie 14 członków stowarzyszenia, w ramach współpracy między lokalnymi organizacjami, bierze udział w Akademii Partycypacji Senioralnej organizowanej przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej z Lasocic.

Szansa na rozwój działań organizacji

Jak pokazuje praktyka, współpraca umożliwia także poszerzenie zakresu działań organizacji. Od 2012 r. wolontariusze Fundacji Dr Clown biorą udział w działaniach Fundacji Jesienny Uśmiech, oferującej zajęcia aktywizacyjne, twórcze i edukacyjne w ramach Centrum Aktywności Seniora. „Pozwala nam to wyjść poza nasz podstawowy obszar działań i zainteresowań” – przekonuje Prezeska Fundacji Jesienny Uśmiech, Agnieszka Łaszczyńska. Na początku tego roku, Fundacja Dr Clown zaprosiła również do współpracy Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Grupę członków stowarzyszenia tworzą osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i Parkinsona oraz ich opiekunowie działający w ramach rocznych projektów. Obecnie organizacje te realizują partnerski projekt „Jestem więc walczę”. Ma on na celu wyposażenie opiekunów i wolontariuszy w rzetelną wiedzę na temat wyżej wymienionych chorób. Współpraca układa się bardzo dobrze, a każda z organizacji odnosi korzyści. „Wolontariusze Fundacji mają możliwość przeszkolenia się w pracy z osobami chorymi, zaś Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie może w ten sposób pozyskać nie tylko nowych, ale sprawdzonych opiekunów dla swoich podopiecznych” – mówi Barbara Gembaczka, Prezes Stowarzyszenia.

Korzyści dla wszystkich

Dzięki współpracy zyskują nie tylko organizacje, ale również ich podopieczni. Członkowie i wolontariusze mogą rozwijać umiejętności i kompetencje w różnorodnych działaniach. Leszczyńscy seniorzy mają możliwość skorzystania z bardzo szerokiej oferty, a przede wszystkim szansę dalszego, aktywnego udziału w życiu społecznym. Działania na rzecz seniorów na terenie Leszna stanowią przykład dobrych praktyk, które warto chwalić i promować w innych regionach.

Autor artykułu: Adam Tyrała – specjalista ds. informacji i promocji.

Artykuł opublikowany w Panoramie Leszczyńskiej, 2014 rok.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem:

„Razem łatwiej”