Ekonomicznie, społecznie, solidarnie, czyli rozwój Wielkopolski

Podczas Konferencji wystąpili m.in. Anna Bugalska – przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Grzegorz Naranowicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Zarzycki – przedstawiciel ROPS w Poznaniu, Joanna Wardzińska – Wiceprezeska Zarządu TISE oraz wielu innych. Oprócz części teoretycznej, odbyły się także warsztaty praktyczne z zakresu: nowych instrumentów finansowania działań Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych, jako szansy na rozwój przedsiębiorczości społecznej.