Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

owarzyszenie Centrum PISOP było organizatorem Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się dn. 19 października w Leszczyńskim Centrum Biznesu w Lesznie.

 

Tytułem wstępu o przyszłości ekonomii społecznej w Polsce, w ciekawy i zajmujący sposób opowiedziała p. Aleksandra Andrzejewska, główny specjalista ds. ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas panelu dyskusyjnego lokalni włodarze z Leszna, Kościana, Krzywinia i Pogorzeli wymienili się doświadczeniami z licznie przybyłymi przedstawicielami spółdzielni socjalnych, fundacji oraz stowarzyszeń.
Prowadząca Forum Ekonomii Społecznej Prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP Ewa Gałka zwracała szczególną uwagę na obopólne korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw społecznych i samorządu terytorialnego.
W drugiej części spotkania Justyna Schaefer – Kurkowiak z Centrum PISOP zaprezentowała wszystkie podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące w subregionie leszczyńskim. Była to doskonała okazja do przybliżenia ich działalności.

 

Partnerem Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydarzenie było częścią projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.