Konkurs „Działania Godne Uwagi” wystartował!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn. „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa wielkopolskiego, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.10.2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne (w przypadku projektów będących w trakcie realizacji należy wykazać, że 80% zakładanych efektów zostało zrealizowanych).

Nadesłane inicjatywy muszą wpisywać się w jedną z następujących kategorii:

  • Społeczeństwo
  • Kultura
  • Sport
  • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
  • Zdrowie i Ekologia.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • Stopień zaangażowania mieszkańców
  • Korzyści społeczne
  • Zaangażowanie partnerów
  • Innowacyjność.

Wyboru zwycięskich inicjatyw, po jednej w ramach każdej kategorii oraz po jednej w ramach każdego z subregionów (łącznie 10) dokona specjalnie powołana Kapituła. Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy powalczą o Nagrody InternautówGłosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej Gali organizowanej w grudniu w Lesznie i Poznaniu (terminy Gali zostaną podane najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą).

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie prosimy nadsyłać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania pod wiadomością) na adres konkurs@pisop.org.pl.

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania pod wiadomością). Więcej informacji na temat konkursu udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Regulamin Konkursu_DGU_ost.

DGU_FORMULARZ_wyp

Konkurs jest częścią projektu pn.  „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.