Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

„Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie” pod tym hasłem 30 marca w Lesznie odbędzie się Forum Ekonomii Społecznej. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Forum kierujemy do pomiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków w powiecie jarocińskim).

Na program Forum składają się m.in. dwa panele dyskusyjne.

Podczas pierwszego panelu pn. „Aktywność obywatelska a rozwiązywanie problemów lokalnych” dyskutować będą m.in.: Anna Grzymisławska (Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego), Łukasz Borowiak (Prezydent Miasta Leszna), Krystian Dulski (asystent ds. promocji Szlachetnej Paczki w Lesznie) oraz Wojciech Kaczmarczyk (Pełnomocnik  Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i Równego Traktowania).

W drugim panelu z kolei zatytułowanym „Dobre praktyki aktywności obywatelskiej” spotkają się praktycy, na co dzień podejmujący działania aktywizujące lokalne społeczności m.in.: Edyta Borowczak (liderka lokalna Gminy Święciechowa), Dorota Błoniewska (Prezeska Spółdzielni Socjalnej Filar), Renata Turbańska (Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Łaciata Wieś), Marlena Pujsza-Kunikowska (Fundacja Centrum Aktywności Twórczej).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod wiadomością) i przesłanie najpóźniej do  25 marca mailem na adres: lowes@pisop.org.pl.

Więcej informacji udziela Beata Grzegorzewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailem beata.grzegorzewska@pisop.org.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zgłoszenie na forum

Program Forum