Jak działać w partnerstwie?

Jak efektywnie realizować zadania w partnerstwie i jak skutecznie pozyskiwać partnerów? Jakie są korzyści ze współpracy z innymi instytucjami?
Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać  podczas szkolenia pn. „Jak skutecznie działać w  partnerstwie? Zasady i korzyści współpracy na rzecz Ekonomii Społecznej”, organizowanym w biurze Centrum PISOP, przy ul. Pl. J. Metziga 26/6, 19 marca br. w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie poprowadzi Ewa Gałka – ekspertka Centrum PISOP w zakresie budowania partnerstw.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • rodzaje partnerstw
  • zakres ich działania
  • metody pozyskiwania partnerów, współpraca na etapie planowania wspólnych działań
  • planowanie działań partnerskich oraz analiza doboru partnerów
  • analiza zasobów i możliwych działań
  • omówienie elementów porozumienia partnerskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego (tj. teren m. Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na specjalnym formularzu najpóźniej do 14 marca mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl
lub faksem pod nr  65 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65 520 78 86.