Klub Asa Biznesu – relacja po spotkaniu

Przedsiębiorstwa społeczne podobnie jak inne firmy działające na rynku prowadzą działalność gospodarczą. Celem ich działania jest jednak przede wszystkim wspieranie osób zagrożony wykluczeniem społecznym. Czy przedsiębiorstwa społeczne mogą być dobrym partnerem dla firm?

Między innymi na ten temat dyskutowaliśmy podczas spotkania Klubu Asa Biznesu, które odbyło się 13 października w Lesznie.

Po wprowadzeniu w temat przedsiębiorczości społecznej przez Ewę Gałka Prezeskę Zarządu Centrum PISOP, o swoich doświadczeniach we współpracy ze spółdzielniami socjalnymi i warsztatami terapii zajęciowej opowiedziała Kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben – Marta Szymborska.

Grupa Raben jest jednym z liderów rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym rozwijanie partnerskiej kooperacji z przedsiębiorstwami społecznymi. Grupa Raben często korzysta z usług tego typu podmiotów m.in. zamawia u nich gadżety, czy zleca określone usługi. Jak podczas spotkania podkreślała Pani Marta obecnie firma nie może sobie pozwolić na nie podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych. Są one na trwałe wpisane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stanowią stały element jej działań.

O swoich doświadczeniach, z drugiego punktu widzenia, opowiedziała przedstawicielka przedsiębiorstwa społecznego Prezeska Diakonijnej Spółki Zatrudnienia Krystyna Dorsz.

Spółka Diakonijna działa od 7 lat. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki metalu i krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy pojemników specjalistycznych i uniwersalnych, realizuje też zlecenia w zakresie szycia odzieży roboczej.  Pani Krystyna podkreślała jak ważne jest profesjonalne podejście do współpracy z biznesem, które gwarantuje dłuższą współpracę, a nawet nowe zlecenia.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja oraz zwiedzanie siedziby Spółki Spinko, współorganizatora spotkania. Pan Piotr Błaszczak Pełnomocnik Zarządu opowiedział o historii firmy wywodzącej się ze Spółdzielni Inwalidów. Przybliżył także obecnie podejmowane przez Spółkę działania społecznie odpowiedzialne tj. inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością, działania pro ekologiczne, czy wspierające rozwój pracowników. Ciekawym wydarzeniem dla uczestników spotkania było także zwiedzanie hali produkcyjnej Spółki Spinko.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Asa Biznesu.