Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie – spotkanie informacyjne w Lesznie

Zakończyły się prace nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW). Jakich zmian w funkcjonowaniu KGW można się spodziewać? Jaki będzie ich status i skąd mogą pozyskać środki na finansowanie działań?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym nowej ustawy o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 3 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza w Lesznie (I piętro). 
UWAGA! Zmiana miejsca spotkania! 
Zapraszamy do Restauracji Antonińskiej – Sala Konferencyjna (I piętro) ul. Ostroroga 8a, Leszno

Podczas spotkania Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum opowie o:

  • warunkach funkcjonowania KGW w świetle nowej ustawy,
  • sposobach przekształcenia dotychczas istniejących KGW w stowarzyszenia,
  • możliwościach finansowania działalności KGW.

Spotkanie kierujemy do obecnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych, które  chciałyby tworzyć koła w swoich miejscowościach w całym subregionie leszczyńskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do Magdaleny Wróblewskiej pod numerem telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Spotkanie bezpłatne, współfinansowane przez Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) oraz Leszczyńskie Centrum Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (LCIWIS).