Kolejne miejsca pracy w subregionie leszczyńskim

Miło nam poinformować, że Komisja Oceny Wniosków, która 29 czerwca spotkała się w Lesznie, zadecydowała o przyznaniu środków finansowych na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy dla dwóch przedsiębiorstw społecznych:

– Przedsiębiorstwu Społecznemu – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o. o.
– Stowarzyszeniu „Pro-Activ”.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

ogólna lista ocenionych wniosków