Kompleksowe doradztwo księgowe – sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

Konieczność spełnienia obowiązku sporządzenia sprawozdań z działalności podmiotów ekonomii społecznej zbliża się wielkimi krokami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do udziału w cyklu spotkań doradczych z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych.

Pierwsze spotkanie poświęcone zostanie tematyce sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.  Odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 9:00-11:00 w siedzibie Centrum PIOSP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

Co musi zawierać bilans, w jaki sposób się do niego przygotować oraz czym są aktywa i pasywa? Jak wygląda konstrukcja rachunku zysków i strat? Na te i wiele innych pytań odpowie prowadząca spotkanie ekspertka z dziedziny księgowości. Przedstawi również praktyczne rady dotyczące przygotowywania wymaganych dokumentów. Spotkanie będzie również możliwością do skonsultowanie dokumentów księgowych swojej organizacji.

Zgłoszenia do udział w spotkaniu przyjmuje Alicja Marcinek pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo alicja.marcinek@pisop.org.pl.

Kolejne spotkania odbędą się w lutym i marcu – będą dotyczyć kolejno wypełniania formularzy podatkowych PIT i CIT oraz sporządzania sprawozdania finansowego. Więcej informacji już niebawem!

Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego (miasto Leszno, powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki, wolsztyński).

Zapraszamy!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniach doradczych jest bezpłatny.