Konferencja „Alterntywne źródła finansowania działań społecznych”

Miesiąc listopad zakończył się konferencją pn. „Alternatywne źródła finansowania działań społecznych” organizowaną przez Centrum PISOP, Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Oddział Wielkopolski PFRON. Wydarzenie to stworzyło pole do dyskusji nad sensem podejmowania różnorodnych działań mających na celu budowanie stabilności finansowej organizacji. Prelegentami byli m.in.: Mateusz Klemenskiego, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Leń, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Monika Chrzczonowicz, Doradczyni Stowarzyszenia Klon/Jawor, Beata Wojciechowska z Oddziału Wielkopolskiego PFRON. Konferencję otwierali i podsumowywali: Ewa Gałka, Prezeska Zarządu Centrum PISOP, Marcin Sadowski, Specjalista ds. Ekonomii Społecznej z Fundacji Pomocy Wzajemna BARKA oraz Grzegorz Naranowicz, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON. Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.