Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu poznańskiego

Aż 36 inicjatyw z subregionu poznańskiego złożyło się na 112 Działań Godnych Uwagi. Komu ostatecznie przypadły laury zwycięstwa?

W skład oceniającej formularze Kapituły Konkursowej weszli, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, a także Izabela Leśniak z Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania) oraz mediów (Katarzyna Dobroń – dziennikarka Polska Głos Wielkopolski, Grażyna Korzeniowska – dziennikarka Radia Merkury, Daniel Pajączkowski z TVP Poznań). Działania podległy także ocenie reprezentantów Zarządu Centrum PISOP Kapituła oceniała wszystkie działania przyznając punkty za innowacyjność, skalę działania, stopień zaangażowania mieszkańców oraz korzyści społeczne jakie przyniosła realizacja danego działania. Swojego wyboru dokonali także internauci głosując za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku. Ostatecznie nagrodzono cztery inicjatywy najwyżej ocenione przez Kapitułę oraz jedną, która zgromadziła największą liczbę głosów podczas głosowania internautów. W przypadku inicjatyw z subregionu polskiego wybór Kapituły pokrył się z wynikami plebiscytu na Facebooku.
Poniżej prezentujemy laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 z subregionu poznańskiego :

„Zakład – Makerspace”, działanie zrealizowane przez Fundację Animatornia. Zakład jest inicjatywą mającą na celu propagowanie idei samowystarczalności, recyklingu i kooperacji w działaniu. Jest to przestrzeń do zdobywania wiedzy i umiejętności jak i do wprowadzania w życie swoich pomysłów, na które nie mamy miejsca w domowym zaciszu. Pozwala realizować pasje oraz poszukiwania inspiracji do tworzenia najbardziej niezwykłych projektów. Cyklicznymi imprezami są „Naprawiaj nie wyrzucaj” – mająca na celu promocję postawy proekologicznej, skupiającej się na analizie własnego stosunku do rzeczy nienadającej się do użytku lub niepotrzebnych. Drugą imprezą jest „Noc Majsterkowicz” – czyli pokazanie zakładu jaki miejsca przyjaznego i sprzyjającego pracy. W warsztatach wzięło udział 400 osób, a około 1000 skorzystało z efektywnej pracy Zakładu.

Zdobywcą kolejnego tytułu Działania Godnego Uwagi zostały Wielkoduchy, czyli program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO. Pomysł Wielkoduchów to odpowiedź na problem związany z ograniczoną aktywnością wśród młodych uczniów. Dzięki wsparciu wyszkolonych nauczycieli dzieci przekonały się,  jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wrażliwość, empatia i pomoc drugiemu człowiekowi. W pierwszej kolejności organizatorzy rekrutowali szkoły, następnie szkolili nauczycieli w zakresie nowych metod edukacji. W ramach projektu powstała publikacja „Zobacz w sobie Wielkoducha” – czyli poradnik, w którym na 144 stronach poruszono temat wolontariatu.

Uwagę Kapituły zyskały też „Kolorowe Biblioteki”Fundacji Femina Project. Fundacja podjęła działania mające na celu edukację i aktywizację dzieci i ich rodziny terenów wiejskich w formie warsztatów bajkoterapii. Organizatorzy wybrali biblioteki, w których miały odbywać się spotkania, jednak ze względu na warunki tam panujące mogłyby się one w ogóle nie odbyć. Organizatorom udało się jednak przeprowadzić remonty i odświeżyć biblioteki ( w tym także doposażyć sale, wymienić drzwi, okna itp.), w których mogą odbywać się zajęcia. Budynki zyskały nowych użytkowników, zapraszają do środka w nowej oprawie,  bowiem do przygody z książką zachęcają kolorowe murale.

„Bezdomni ludzie – bezdomnym psom”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Wielkopomoc również zakwalifikowało się na podium. Stowarzyszenie uruchomiło przedsiębiorstwo społeczne prowadzące schronisko. Opiekę i pracę nad schroniskiem powierzono bezdomnym osobom. Całość przedsięwzięcia była silnie oparta na współpracy z Jednostkami Samorządy Terytorialnego. W obliczu zlikwidowania kolejnego schroniska zaoferowano, by przy Stowarzyszeniu powołać przedsiębiorstwo dla osób dotkniętych bezdomnością. Dzięki ich pracy kolejni lokatorzy mogą znaleźć schronienie w „Zwierzakowie”

W subregionie poznańskim nagroda Internautów została przyznana ex aequo:

 „Literackie Ty Ta Te”, działanie zrealizowane przez Grupę Inicjatywną Baranówko. W wyniku projektu 11 młodych ludzi w wieku 13-18 lat z gminy Mosina przygotowało wydarzenie kulturalne na Dni Mosiny. Zadanie polegało na zaproszeniu osób cenionych do czytania fragmentów literatury polskiej w miejscach oryginalnych (wieża widokowa, restauracja itp.).

By przybliżyć ideę tej inicjatywy powołamy się na samych jej autorów: „TY” – jednostka odważna, współpracująca w grupie, radząca z trudnościami, zorganizowana, „TA” – mentor, osoba prowadząca młodzież do celu, „TE” – wyniki, osiągniecie celu przez zadziałanie wymienionych czynników.

„Studio Aktorskie STA”, prowadzone przez Stowarzyszenie The Art. Studio powstało ponad dwa lata temu i łączy edukację artystyczną z praktyką zawodową. Kształci osoby, które albo wiążą swoją przyszłość z teatrem albo potrzebują pomocy przy prezentacji własnej osoby ze względu na wykonywany zawód oraz takie, które stawiają na rozwój osobisty. Inspiracją dla całej inicjatywy jest teatroterapia. Studio Aktorskie jest trzyletnie, każdy rok różni się nieco programem – i tak na 3 roku STA pracują nad premierami autorskiego spektaklu, zaś dwa pierwsze lata prezentują swoje pokazy na koniec roku. Wykładowcami są aktorzy z poznańskich teatrów, do współpracy zapraszani są także reżyserzy z całej polski – by przeprowadzić warsztat lub zrealizować spektakl.

W ramach Konkursu z subregionu poznańskiego zgłoszenia nadesłały także:

 • Fundacja „Art-On” / WLKPLAYER – Wielkopolska Interaktywna Mapa Dźwiękowa
 • Stowarzyszenie „Afazja” / Mam Afazję, Czyli Komunikuję Się Ze Światem W Sposób Zakłócony
 • Stowarzyszenie  Integracyjne Wspólnoty Barka / Wspólnota Dla Bezdomnych
 • Fundacja Dr Lucy / Przyjdź Się Przytul
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Zgierzynki/  Wehikuł Czasu
 • Stanica Rowerowa Złotkowo / Stanica Rowerowa Złotkowo
 • Stowarzyszenie „Gloria in Musica” / „Miłość Wszystko Zwycięża – Misterium O Bł. E. Bojanowskim”
 • Centrum Integracji Społecznej W Zgierzynce / Reintegracja Społeczna I Zawodowa Osób Bezrobotnych Oraz Integracja Z Lokalną Społecznością
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres  / „Savoir Vivre – Nasza Codzienność”
 • Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej / ,, Opowieści O Niechanowie I Okolicach”
 • Fundacja Etiuda / Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Grupa nieformalna Strefa Rodzica /  „Mama Prawie Idealna”
 • Stowarzyszenie  Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Z Siedzibą W Poznaniu / Wiedza Ratuje Życie
 • Stowarzyszenie „Zamek” / Półnutki – Integracja I Aktywizacja Członków Społeczności Lokalnej Na Rzecz Wspierania Dzieci I Młodzieży
 •  Nadwarciańska Kolej Drezynowa / Obchody 135-Lecia Linii Kolejowej Poznań – Piła
 • Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności / Akcja Chmurka
 •  Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne / Bezpieczna Droga- Ludzie I Zwierzęta
 • Towarzystwo Tłumaczy I Wykładowców Języka Migowego „Gest” / Warsztaty I Koncert Piosenek W Polskim Oraz Amerykańskim Języku Migowym
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Z Dysplazją Ektodermalną Oraz Alergią „Jesteśmy”
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” /  Kampania Społeczna „Nie Mażę Się, Ale Marzę O…”
 • Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Specjalnej Troski / My Niepełnosprawni Wspólnie Na Szczyty Polskich Gór
 • Grupa Nieformalna „Niezależni Wyborcy Nowego Tomyśla”. Patron:  Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”
 • Grupa Nieformalna Złączenie Pod Patronatem Fundacji Restart / Poznajmy Się. Wsparcie Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym W Mieście Poznań
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Poznaniu / Wsparcie Osób Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znaczącym (W Tym Zespole Downa I/Lub Niepełnosprawnościami Sprzężonymi) Oraz Głębokim Stopniu Upośledzenia Umysłowego III – Zadanie II – Produkcja Podpałek Ekologicznych K-Lumet
 • Fundacja Familijny Poznań / Otwarcie 5 Niezwykłych Placówek Oświatowych  Fundacji Familijny Poznań Na Terenie Poznania I Okolic
 • Grupa Rowerowa Szcztyniki – Koninko / Razem Możemy Więcej – Budowa Przystani Rowerowej I Boiska Sportowego
 • Grupa Nieformalna Aktywne Kobiety Z Patronem Stowarzyszenie Nasza Lipa / Szlakiem Skarbów Wielkopolskiego Dziedzictwa Kulturowego
 • Stowarzyszenie Psyche Soma Polis / Zwrotnik Raka. Kampania Społeczna Promująca Psychoonkologię. Epizod VIII i  IX
 • Klub Sportowy 1920 Mosina / FWMT Mosina Cup 2014 – VI Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
 • Stowarzyszenie Podnieś Głowę /  Nasze osiedle, mój świat

Więcej o „Działaniach Godnych Uwagi” będzie można przeczytać w publikacji „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia na Konkurs bardzo  dziękujemy,
a Laureatom serdecznie gratulujemy!