„Myślenie projektowe” – szkolimy w Nowym Tomyślu

Już 10 marca w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu odbędzie się szkolenia z tematyki tworzenie projektu.

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka Ewa Gałka, na co dzień Prezeska Zarządu Centrum PISOP, która omówi jakie mogą być przyczyny realizacji projektu, etapy działań oraz inne istotne kwestie. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego przygotowania projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Ofertę kierujemy do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej powiatu nowotomyskiego, realizujących (bądź zamierzających realizować) projekty dofinansowane ze środków samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego czy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie odbędzie się w godz. 8.30 – 15.30.

W celu zgłoszenia uczestnictwa, konieczne jest wysłanie formularza oraz analizy de minimis organizacji (dokumenty do pobrania) na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca br.  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Więcej informacji o projekcie – tutaj.