Nowe wzory ofert!

Od kilku miesięcy obowiązują nowe wzory ofert na realizację zadania publicznego. Co to oznacza dla organizacji pozarządowych? Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 grudnia o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Rawiczu.

Spotkanie kierowane jest szczególnie do tych organizacji, które pozyskują lub planują pozyskiwać pieniądze na swoje działania od instytucji publicznych. Podczas spotkania omówiony zostanie nowy wzór oferty, za pośrednictwem którego można ubiegać się o dotację.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65/520 78 86).

Serdecznie zapraszamy!