O Konferencji w Lesznie…

11 kwietnia b.r. w Ratuszu Miejskim w Lesznie odbyła się Konferencja, na której wystąpił Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej ds. Społecznych – Henryk Wujec.

136576228237307Na zaproszenie Centrum PISOP oraz Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, odpowiedzieli zarówno przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

Henryk Wujec – dla wielu przede wszystkim legenda Solidarności, wygłosił krótki wykład dla zebranych gości na temat kondycji sektora Ekonomii Społecznej w Polsce. Jak sam podkreśla: „Właśnie teraz, w okresie ogarniającego Europę i świat kryzysu gospodarczego Ekonomia Społeczna, w tym działania podejmowane przez Organizacje Pozarządowe, może być pomocna w rozwiązywaniu szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”.

O tym, na jakim etapie rozwoju w regionie jest sektor Ekonomii Społecznej, mówił Grzegorz Rusiecki – Wiceprezydent Miasta Leszna. Możliwości, jakie niesie za sobą sektor, są bowiem również dla władz – większa liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej oznacza więcej możliwości dla osób społecznie wykluczonych, w tym bezrobotnych, zamieszkujących teren dawnego województwa leszczyńskiego.

136576550289706Podczas Konferencji można było bliżej zapoznać się z kompleksową ofertą, przygotowaną w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Anna Jądrzyk – koordynatorka projektu, nie tylko przybliżyła Organizacjom Pozarządowym ogólną ideę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, ale także przedstawiła terminy najbliższych szkoleń, poinformowała o zakresie tematycznym świadczonego doradztwa, wyjaśniła na jakich zasadach będziemy wspierać m.in. powstawanie Spółdzielni Socjalnych w regionie.

Wydarzenia takie jak to, pełnią nie tylko funkcję informacyjną, ale i sieciującą. Pozwalają na wymianę doświadczeń między Podmiotami Ekonomii Społecznej, poznanie otoczenia, w którym się funkcjonuje, zawiązanie kontaktów, mogących przełożyć się na m.in. współpracę partnerską. Serdecznie zachęcamy więc do udziału w tego typu spotkaniach, które oczywiście będziemy jeszcze organizować w przyszłości.