O roli trzeciego sektora

Niewątpliwą rolę w zmianach, jakie dokonują się w Polsce odgrywają organizacje pozarządowe. To właśnie fundacje i stowarzyszenia działają na rzecz rozwoju edukacji i sztuki, krzewią kulturę fizyczną, czy organizują wsparcie dla chorych i potrzebujących. O roli, znaczeniu i przyszłości organizacji pozarządowych w naszym kraju dyskutować będą uczestnicy prestiżowej Konferencji organizowanej 2 i 3 czerwca w Poznaniu.

„W tym roku obchodzimy 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Z tej okazji w ponad 40 miejscowościach w Polsce organizowane są różne inicjatywy upamiętniające to wydarzenie” – mówi Maciej Milewicz z Urzędu Miasta Poznania. „Świętowania nie zabraknie również w Wielkopolsce. 2-3 czerwca w Poznaniu odbędzie się Konferencja pn. Aktywność obywatelska w Polsce: różne działania, wspólne cele, która podsumowuje ostatnie dziesięciolecia aktywności obywatelskiej i podkreśla rolę społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju naszego kraju” – dodaje Maciej Milewicz. Na Konferencji wystąpią przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski, poznańskich rad osiedli oraz wykładowcy akademiccy. Organizatorami tego wydarzenia obok Miasta Poznań są Centrum PISOP i Sieć SPLOT.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych oraz poznańskich rad osiedli, którzy poprzez swoje działania aktywizują społeczności lokalne. Program wydarzenia rozłożony został na dwa dni.

Podczas pierwszego dnia zaplanowano panele dyskusyjne oraz warsztaty branżowe. „W pierwszej części naszego spotkania wspólnie z ekspertami z całej Polski będziemy dyskutować nad rolą organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” – mówi Maciej Milewicz z Urzędu Miasta Poznania. „Odniesiemy się także do funkcji, jaką pełnią jednostki pomocnicze w aktywizowaniu społeczności lokalnych, a także ich możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi” – dodaje przedstawiciel Urzędu Miasta. Po części panelowej odbędą się warsztaty kierowane do organizacji działających w konkretnych branżach. „Jako organizatorom zależy nam na przeniesieniu dyskusji ze szczebla ogólnopolskiego na szczebel lokalny i przeanalizowania, już w najbliższym środowisku, problemów i wyzwań, z którymi pewnie przez najbliższe lata będziemy musieli się zmierzyć” – uzupełnia Justyna Schaefer-Kurkowiak z Centrum PISOP. Wnioski z dyskusji posłużą do stworzenia strategii rozwoju III sektora w Polsce. „Zależy nam na licznym udziale wielkopolskich organizacji i ich zaangażowaniu w dyskusję. Im więcej naszych fundacji i stowarzyszeń włączy się w pracę, tym większy nasz, Wielkopolski udział w wypracowaniu strategii rozwoju” – dodaje Justyna Schaefer-Kurkowiak. Dodatkowo zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z nowymi możliwościami pozyskania dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz zasadami Akcji masz Głos – Masz Wybór.

Drugi dzień Konferencji otwierają panele i warsztaty poruszające zagadnienia szczególnie bliskie organizacjom pozarządowym. „Tego dnia zapraszamy przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń do dyskusji na temat planowania ich działań i budowania niezależności od środków publicznych” – mówi Justyna Schaefer-Kurkowiak. Jak pokazują bowiem badania, rozwój organizacji pozarządowych hamowany jest przez trudności związane z ich sprawnym zarządzaniem. Pomimo chęci, zaangażowania, często szczytnych idei i pięknych misji, organizacje pozarządowe mają problem na konkurencyjnym rynku. „Biorąc to pod uwagę, podczas Konferencji zaprezentujemy także innowacyjny produkt – Model BINGO, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania fundacjami i stowarzyszeniami” – uzupełnia Justyna Schaefer-Kurkowiak. Model BINGO stosować mogą wszystkie podmioty pozarządowe w Polsce. Skupia się on na czterech obszarach, które składają się na efektywne i stabilne funkcjonowanie organizacji: rozwoju i doskonaleniu organizacji, rozwoju kompetencji zespołu zarządzającego, zarządzaniu finansami oraz komunikowaniu i kształtowaniu relacji.

Organizacje, które chcą wziąć udział w Konferencji mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres konferencja@pisop.org.pl lub kontaktować się telefonicznie pod nr 61/851 91 34. Warto podkreślić, że patronat nad tym wydarzeniem objęli:  Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.