Obrady Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że zaplanowana na dwa dni (7-8.03.2018 r.) Komisja Oceny Wniosków z uwagi na ilość złożonych Wniosków o dotację obradować będzie w jednym dniu, tj. 7.03.2018 r.

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.