Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Centrum PISOP zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne we współpracy z Patronami,

z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść max. do 5 000,00 zł. Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.

Nabór wniosków potrwa od 16 marca 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00.

Maksymalny okres realizacji projektów to 20 kwietnia 2018 roku – 20 lipca 2018 roku.

Dokumentację konkursową oraz więcej informacji znajdą Państwo w Ogłoszeniu Konkursu.

Konkurs Mikrodotacji organizowany jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.