Październik Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do udziału w inicjatywie Październik Ekonomii Społecznej, w ramach której w Lesznie odbędą się Forum Ekonomii Społecznej pn. „Akcja wolontariat!” (30.09.)  oraz Targi „Pomysłobranie” (4.10.).

Będzie to już druga edycja wydarzenia, którego główny cel to zaprezentowanie, jak aktywny i różnorodny jest sektor ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim. W ramach inicjatywy zorganizowane zostaną:

Forum Ekonomii Społecznej, 30 września br. w Lesznie

Forum Ekonomii Społecznej zostanie poświęcone tematyce wolontariatu. Uczestnicy Forum dowiedzą się jak pozyskiwać, współpracować i utrzymać wolontariuszy w organizacji oraz instytucji publicznej. Nasi goście przedstawią praktyczne aspekty wolontariatu oraz omówią przykłady z regionu (ramowy program Forum do pobrania poniżej).

Targi Ekonomii Społecznej Pomysłobranie, 4 października br. na Rynku w Lesznie

Mieszkańcy Leszna zostaną zaproszeni na jesienny spacer po rynku, gdzie wyrosną, niczym grzyby po deszczu, stoiska promocyjne podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy zostaną wyposażeni w koszyki i atlasy, po czym wyruszą na poszukiwanie pomysłów na działania w szerokiej ofercie organizacji i instytucji. Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy, warsztaty oraz występy na scenie.

Ze swoje strony zapewniamy wsparcie od strony organizacyjnej, w tym nieodpłatne udostępnienie stoisk. W przypadku zaangażowania w działania animacyjne, możliwy jest również zwrot części kosztów zakupu materiałów.

Podmioty zainteresowane udziałem w Październiku Ekonomii Społecznej proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod wiadomością) do 15 września mailem na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86. Zgłoszenie obejmuje udział w obu wydarzeniach.

Szczegółowych informacji udziela Matusz Grzeszczuk.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty, leszczyński, gostyński, rawicki, kościański i wolsztyński).