Pierwsze dotacje inwestycyjne w ramach projektu LOWES przydzielone

W załączniku prezentujemy listę wniosków o przyznanie środków finansowych na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne przekazanych do oceny merytorycznej podczas I posiedzenia komisji oceny wniosków w dniu 26.04.2016 r.

Lista wniosków o przyznanie środków finansowych