Rozwój młodych NGO korzystających z mikrodotacji FIO – od czego zacząć?

Pozyskaliście jako młoda organizacja mikrodotację na swój rozwój i nie wiecie od czego zacząć? Oto garść podpowiedzi na temat przygotowania i realizacji planu rozwoju organizacji.

Środki na rozwój – wiele korzyści

Mikrodotacje ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) organizacje, które funkcjonują nie dłużej niż 18 miesięcy mogą przeznaczyć na swój rozwój. Trzeba przyznać, że sytuacja, kiedy stowarzyszenia i fundacje mogą pozyskać środki na podniesienie kompetencji wolontariuszy i pracowników, remont lokalu bądź sprzęt są niezwykle rzadkie. Najczęściej bowiem dotacje przyznawane są na działania związane z pożytkiem publicznym, czyli kulturalne, dotyczące integracji społecznej, ekologii bądź kultury fizycznej. Warto więc skorzystać z tej szansy. Inwestycja w rozwój organizacji na początku jej działania może pozwolić na jej stabilizację finansową, rozwój merytoryczny i zabezpieczenie organizacyjne.

Rozwój organizacji, czyli co?

Po to powołujemy organizację pozarządową, aby rozwiązywać określone problemy społeczne, odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych bądź regionalnych. Aby jednak działać skutecznie i efektywnie musimy się na naszych działaniach znać, musimy mieć odpowiednie środki i zaplecze techniczno-organizacyjne – musimy jednym słowem mieć zdrowe serce organizacji. Tymczasem jedną z największych bolączek są dla stowarzyszeń i fundacji właśnie ograniczone środki, brak lokalu czy sprzętu. Na to właśnie skierowane są mikrodotacje ze środków FIO, dystrybuowane przez regionalnych operatorów w każdym z województw przez najbliższe 3 lata. Ustalenie czego potrzeba danej organizacji warto poprzedzić planem rozwoju. Plan rozwoju organizacji to założenia dotyczące jej działalności przez najbliższe 2-5 lat. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność najczęściej działania planuje się na 2 lata. Taki plan, inaczej zwany strategią, poprzedzony winien być określeniem wizji, czyli jak chcemy działać za 2 lata (co i dla kogo chcemy robić, z jakimi partnerami, jaki chcemy mieć wizerunek, jaką sytuację finansową i organizacyjną zakładamy itp.) oraz misji, określającej tożsamość organizacji. Sam plan składa się z 7 kroków (Schemat).

Schemat. Etapy planowania strategii rozwoju

schemat_BINGO

Źródło: ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?, red. E. Gałka, Wyd. Centrum PISOP 2014.

W ramach planu rozwoju analizuje się zasoby stowarzyszenia lub fundacji i czynniki zewnętrzne wpływające na organizację. Na tej podstawie określa się cele i wybiera spośród nich kluczowe do realizacji. Dalej przygotowuje się harmonogram działań zawierający minimum zadania, czas realizacji, osoby odpowiedziane – prezentując co w ciągu najbliższych 2 lat organizacja będzie realizować. Na koniec ustala się zasady weryfikacji osiągnięć, co oznacza monitoring i ewaluację. Pozostaje wdrożenie strategii – tę część zadania można (obok pokrycia kosztów związanych z opracowaniem planu rozwoju) założyć do sfinansowania z mikrodotacji w ramach FIO.

Środki na rozwój – więcej informacji

Szczegółowy opis zasad tworzenia strategii rozwoju znajduje się w książce ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?, red. E. Gałka, Wyd. Centrum PISOP 2014 – do pobrania na www.pisop.org.pl. Można także korzystać ze wsparcia certyfikowanych doradców Sieci SPLOT w 14 województwach i ośrodkach partnerskich Sieci – więcej informacji www.siecsplot.pl.

Bingo-gray-transparent